education - חינוך הפיקוח על החינוך הגופני

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תקנון ארועי החנ"ג
 

מפעלי החינוך הגופני של בתי הספר הינם מרכזיים בחיי החברה ותורמים לאקלים בית-ספרי. מספר התלמידים המשתתפים בפעילות גופנית ובמפעלים אלה גדל מידי שנה . מורים לחינוך גופני משקיעים מזמנם וממרצם על מנת לקדם את הרמה המקצועית של תלמידיהם תוך הקפדה על כללי ההתנהגות ההולמים את מטרות החינוך .

 

אנו קוראים למנהלים , למורים לחינוך גופני , ולמאמנים לשמור על הכללים והחוקים , לטפח את נושא ההגינות לחנך לסובלנות תוך התחשבות בזולת וכבוד הדדי . 

 

 תקנון לאירועי החינוך הגופני, תשע"ט – 2018 

 ריכוז טבלאות הישגים

           

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/09/2018