education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
המרכז הארצי למורי מדע וטכנולוגיה בחט"ב במכון ויצמן למדע
 
 

המרכז הארצי למורי מדע וטכנולוגיה בחט"ב הוקם ב-1 ביוני 2000 ופועל מאז בשיתוף פעולה הדוק ובתיאום עם המפמ"ר. ראש המרכז הארצי היא ד"ר יעל שורץ.

המרכז מציע מגוון השתלמויות למורים מובילים ולמדריכים, מתכנן ימי עיון ומבצע פרוייקטים ייחודיים להטמעת השינויים הנדרשים במערך לימוד המקצוע מו"ט בחט"ב, בקרב המורים והתלמידים ברמה הארצית, המחוזית ובקהילות.

המרכז הארצי למורי מו"ט בחט"ב הוא פרויקט המבוצע על ידי המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע, עבור המזכירות הפדגוגית, אגף מדעים הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך.

יעדי המרכז מתמקדים ב: הכשרת מנהיגות של מורי מו"ט בחט"ב להובלת תהליך ההטמעה של תוכנית הלימודים; תמיכה בהוראה/למידה/הערכה של מיומנויות לצד חיזוק הידע התכני והפדגוגי; קידום התקשוב בחט"ב; תגבור המצוינות המדעית-טכנולוגית בחט"ב; מתן מענה לצרכים הנוגעים ל"שונות לומדים".

יעדים אלה מקודמים בהשתלמויות, בימי עיון, בכנס הארצי, בכתב העת "קריאת ביניים" ובאתר האינטרנט הדו-לשוני (בעברית ובערבית) המכונה מו"ט-נט.

אתר מו"טנט עוצב מחדש והותאם לצרכי המורים בשנת 2016. הוא כולל:

• חומרי עזר למורי מורים: דגמי הוראה לשילוב תקשוב בהוראת מוט בחט"ב, יחידות הוראה לשעה הפרטנית, שיעורים מצולמים, אוגדנים (כמו אוגדן למורה בנושא חומרים (כימיה לכיתה ט'),  אוגדן למעבירי השתלמויות), מסמכים והצעות להוראה מפורשת של מיומנויות החקר בחט"ב ועוד.
• מדור מבחנים והערכה, הכולל מדורים למבחנים ארציים ולמבחנים בינלאומיים, מאגר משימות מבחן ועוד.
• ערכות ה.ל.ה.
• תוכנית הלימודים למקצוע מו"ט בחט"ב.
• מדור משאבי הוראה, הכולל אלפי הצעות לפעילויות מגוונות לתמיכה בהוראה ובלמידה של המקצוע.


 קישור לאתר מרכז מורים ארצי מו"ט בחט"ב – מו"טנט

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/04/2019  

עדכוני rss