education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
פיתוח מקצועי
תשפ"א
 

טבלת מסגרות ארציות להתפתחות מקצועית של מורי מדע וטכנולוגיה ביסודי בשנה"ל תשפ"א

במטרה לקדם את היעד פיתוח מקצועי של מורים למדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים ובמטרה להגיע לאוכלוסיות מורים נוספות אשר לא משתלמות במרכזי הפסג"ה במחוזות, במצורף מידע וקישור להרשמה לקורסים ארציים לשנת הלימודים תשפ"א:

[בכפוף לאישורים תקציביים]

סוג המסגרת להתפתחות מקצועית

שם הקורס / ההשתלמות

קהל יעד

אחריות מקצועית

המוסד בו יתקיים הקורס/ השתלמות

מועד

היקף שעות

השתלמות מקוונת

הוראה מקוונת אפקטיבית של מדע וטכנולוגיה בחט"ב

מדריכים ומורים מובילים למדע וטכנולוגיה

מרכז מורי מו"ט חט"ב

מכון ויצמן

יפורסם בהקדם

30

השתלמות מקוונת

נושאי ת"ל בפיסיקה חטב 

מדריכים ומורים מובילים למדע וטכנולוגיה

מרכז מורי מו"ט חט"ב

מכון ויצמן

יפורסם בהקדם

30

 

פנים אל פנים

קורס חדשנות פדגוגית וקורס רכזים 

מורי מחוז צפון

מרכז מורים ופיקוח מחוז צפון

שלומי

יפורסם בהקדם

30

פנים אל פנים

קורסי מדריכים במחוזות

מדריכי מחוז דרום

מרכז מורי מו"ט חט"ב, ופיקוח מחוז דרום

בית יציב

יפורסם בהקדם

30

פנים אל פנים

קורסי מדריכים במחוזות

מדריכי מחוז ירושלים

מרכז מורי מו"ט חט"ב, ופיקוח מחוז ירושלים

בית יציב

יפורסם בהקדם

30

השתלמות היברידית

חקר הסביבה והציפורים למתקדמים

מדריכים ומורים מובילים למדע וטכנולוגיה

מרכז מורי מו"ט חט"ב

מכון ויצמן

יפורסם בהקדם

30

השתלמות מרוכזת היברידית

חקר ציפורים ולמידה חוץ כיתתית

מדריכים ומורים מובילים למדע וטכנולוגיה

מרכז מורי מו"ט חט"ב

מכון ויצמן

קיץ תשפ"א

30

השתלמות מרוכזת

מדע אזרחי וחקר נתוני סביבה בתכנית גלוב

מדריכים ומורים מובילים למדע וטכנולוגיה

צוות קיימות משרד החינוך

שלומי

 

30

השתלמות מקוונת

אוריינות מדעית בעידן הדיגיטאלי במו"ט

מדריכים ומורים מובילים למדע וטכנולוגיה

מזכירות פדגוגית

 

 

30

השתלמות מקוונת

פדגוגיה בעידן החדש ב'-יישומים מתקדמים בהוראה

מדריכים ומורים מובילים למדע וטכנולוגיה

מזכירות פדגוגית

 

קישור להרשמה

 

30

השתלמות מקוונת

כלי ניהול לרכזי מקצוע שלב ב'

רכזי מו"ט חט"ב שעברו את השתלמות שלב א'

מזכירות פדגוגית

 

קישור להרשמה

 

30

השתלמות מקוונת

כימיה למורי מו"ט

מדריכים ומורים מובילים למדע וטכנולוגיה

מזכירות פדגוגית

 

קישור להרשמה

30

השתלמות מקוונת

פיזיקה למורי מוט

מדריכים ומורים מובילים למדע וטכנולוגיה

מזכירות פדגוגית

 

 

30

השתלמות היברידית

פיתוח מטה קוגניציה בתהליכי חקר מדעי

מדריכים ומורים מובילים למדע וטכנולוגיה

מזכירות פדגוגית

אוניברסיטת בר אילן

 

30

השתלמות מרוכזת ב-3 ימים

משימה אנלוגית לקראת התיישבות על מאדים

רכזי מקצועות, מורים מובילים ומורים למו"ט חט"ב, מורי עתודה מדעית

סכנות החלל וצוות אמדיי ישראל 2020 והדרכה ארצית: יונה שמחה ברטוב שכטר

 

 

מצפה רמון

 

ההשתלמות תתקיים בחול המועד סוכות.

למידע והרשמה

30

השתלמות קיץ מרוכזת ב-3 ימים

Space Revolution

מורים למו"ט חט"ב

הדרכה ארצית וקרן רמון

בפלנתניה או בשלומי (טרם נקבע סופית)

פתוח להרשמה החל מחודש יוני 2021

30

השתלמות מרוכזת ב-3 ימים

חלל, טכנולוגיה ואסטרונומיה בכיתה

מורים למו"ט חט"ב

הדרכה ארצית: יונה שמחה ברטוב שכטר וקרן רמון

משרדי קרן רמון תל אביב

פתוח להרשמה לקראת חנוכה

30

השתלמות לחברי קהילת הורייזן

מחנכי חלל מנגישים אסטרונומיה וטכנולוגיית החלל

מורים מובילים למו"ט חט"ב

הדרכה ארצית: יונה שמחה ברטוב שכטר וקרן רמון

קרן רמון במפגשי קהילה

ההרשמה סגורה

30

השתלמות מקוונת

טלסקופ רובוטי ככלי למחקר

מורים מובילים למו"ט חט"ב, מורי עתודה מדעית

הדרכה ארצית: יונה שמחה ברטוב שכטר ופרופ' דוד פונדק ומכללת כינרת

מקוונת

ההרשמה החל  מספטמבר

30

השתלמות מקוונת

הנחיית עבודות חקר בתחום אסטרונומיה

מורים מובילים למו"ט חט"ב, מורי עתודה מדעית

הדרכה ארצית: יונה שמחה ברטוב שכטר ופרופ' דוד פונדק ומכללת כינרת

מקוונת

ההרשמה החל מספטמבר

30

קורסים למורי עתודה מדעית טכנולוגית:

מידע בקישור זה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/08/2020  

עדכוני rss