education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
פיתוח מקצועי
תשע"ט
 

השתלמויות ארציות

במטרה לקדם את היעד פיתוח מקצועי של מורים למדע וטכנולוגיה בבחטיבת הביניים ובמטרה להגיע לאוכלוסיות מורים נוספות אשר לא משתלמות במרכזי הפסג"ה במחוזות,

במצורף מידע וקישור להרשמה לקורסים ארציים לשנת הלימודים תשע"ט:

 

1. השתלמויות קיץ תשע"ט

2. למידה באמצעות חקר מדעי

3. השתלמויות קיץ המתאימות להוראת הפיזיקה בדגש על חקר מובנה.

• קישור להרשמה להשתלמות 1-4/7
• קישור להרשמה להשתלמות 14-17/7


4. השתלמות בנושא חלל, טכנולוגיה ואסטרונומיה בכתה
מכתב למשתלם

5. הכשרת מורות ומורים מובילים לעידוד וקידום תלמידות בלימודי הפיזיקה
קישור להרשמה

6. השתלמות להכשרת מנהיגות מובילה – מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים
קישור להרשמה

7. קהילה ארצית מקצועית וירטואלית לומדת
קישור להרשמה

8. פתרון בעיות שיתופי בגישה רב תחומית -  שיתוף בין בתי ספר 
 הזמנה להשתתפות בתכנית 

9. אוריינות מדעית בעידן הדיגיטלי
קישור להרשמה

10. מורים מובילים להכשרת טכנולוגיה בהקשר מדעי

  קול קורא להרשמה

 

קורסים למורי עתודה מדעית טכנולוגית:

מידע בקישור זה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/05/2019  

עדכוני rss