education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
מבחני מפמ"ר ומשימות הערכה אשר פותחו על ידי משרד החינוך
 

במסגרת המהלך להטמעת יעדי המשרד, לחיזוק הידע, ההבנה והמיומנויות ולקידום ההישגים במדע וטכנולוגיה, חוברו בשנים האחרונות משימות הערכה לשכבות הגיל ז'-ט', כחלק ממגוון כלי ההערכה הפנימיים בבית הספר להשלמת והעשרת תהליכי ההוראה והלמידה.


המשימות הן חלק מכלי הערכה פנימית מעצבת ויכולות לשמש לצורך תרגול, כשעורי בית, כמשוב עצמי של תלמידים ולצורכי הערכה כיתתיים בהלימה לחוזר מנכ"ל 3.1-51 ספטמבר 2015.


המשימות הן בבחינת רשות לשימושם של המורים ולהחלטת הצוות הבית ספרי.

קישור למשימות הערכה בסביבת המודל.


משימות הערכה אשר פותחו על ידי מרכז מורים ארצי מכון ויצמן - לחטיבת ביניים

באתר מו"ט-נט ניתן למצוא מאגר של מבחנים ומשימות הערכה

 מסמך הפקת תועלת מניתוח תשובות תלמידים דוברי עברית למבחני מיצ"ב בתשע"ו ובתשע"ז - חדש!

משימת הערכה מסכמת - תשע"ט

משימת הערכה מסכמת לכלל תלמידי כיתה ז' תפורסם ביום ראשון, כ"א באדר ב' תשע"ט, 28 במרץ 2019.


 מפרט התכנים והמיומנויות

מבחן מיצ"ב לתלמידי כיתות ח'

מבחן מיצב לתלמידי כיתות ח' יתקיים ביום שלישי, י"ט באדר ב' תשע"ט, 26 במרץ 2019.

 רשימת נושאי הלימוד שיש ללמד עד למועד מבחן המיצ"ב

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/12/2018  

עדכוני rss