education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
הוראת חקר ופתרון בעיות
 

דבר המפמ"ר

הוראת מיומנויות חקר מדעי ופתרון בעיות בטכנולוגיה והתנסות בתהליך שלם של חקר ופתרון בעיות מעצימות את ההנעה וההנאה בלמידת מדע וטכנולוגיה.

 

במסגרת ההיערכות של הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה, להוראה מפורשת של מיומנויות החקר ולהתנסות בתהליך שלם של חקר מדעי ופתרון בעיות, פותחו ועובדו חומרי עזר וסביבות מתוקשבות למורה ולתלמיד בחטיבת הביניים. 

 

ביצוע תהליכי החקר ופתרון הבעיות במדע וטכנולוגיה מעודדים עבודת צוות, חשיבה יצירתית, טיפוח תחושת מסוגלות עצמית והבנה מעמיקה של תופעות ותהליכים מדעיים.

 

תוצרי תהליכי החקר מוצגים בירידים בית ספריים ונציגים נבחרים מציגים אף בירידים מחוזיים וביריד הארצי לעבודות חקר ופתרון בעיות במדע וטכנולוגיה.

חומרי עזר להוראה למידה של תהליכי חקר ופתרון בעיות בחטיבת ביניים

חקר מדעי - חומרי עזר וסביבות מתוקשבות למורים ולתלמידים

 תרשים תהליך החקר המדעי בכיתות ח'-ט'
 מונחון לתהליך החקר המדעי – למורה ולתלמיד 
 מדריך למורה – להנחיית תהליך שלם של חקר מדעי בכיתות ח'-ט'
  תלקיט חקר דיגיטאלי לתלמיד בסביבה מתוקשבת moodel , 
- כולל קישורים לדפי תכנון ומעקב, לדפי משוב והערכה לתהליך החקר המדעי - קישורים לדפי פעילות לתלקיט לתלמיד המאורגנים לפי שלבי החקר המדעי ומלווים את התלמיד לאורך התהליך (בעברית ובערבית).

 

פתרון בעיות בטכנולוגיה בשילוב תהליך התיכון  - יחידת לימוד לכיתה ז'
 "נעלי הקסם" תכנון ובנייה של סוליות נעליים, השומרות על טמפרטורת כף הרגל ואינן חדירות למים

 "נעלי הקסם" תכנון ובנייה של סוליות נעליים, השומרות על טמפרטורת כף הרגל ואינן חדירות למים.

פורום חקר מדעי ופתרון בעיות - למורים ולמדריכים

 פורום חקר מדעי ופתרון בעיות – למורים ולמדריכים

חומרי עזר להוראה מפורשת של מיומנויות חקר ופתרון בעיות

  מיון המיומנויות להוראה במקצוע מדע וטכנולוגיה מעודכן לתאריך 31.8.15
 אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה: מסמך מנחה למתכנני תכניות לימודים ארציות ומקומיות ולמפתחי חומרי למידה, תשס"ט

 דגמי הוראה משלבי תכנים ומיומנויות - מרכז ארצי מכון ויצמן, אתר מו"טנט

שילוב גופים בלתי פורמליים בתהליכי חקר ופתרון בעיות

 גופים בלתי פורמאליים תומכים בהוראה - למידה של החקר המדעי פרטי קשר (מעודכן לתשע"ב

תכניות העשרה והרחבה:

 תכניות העשרה והרחבה > חקר ציפורים

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/11/2019  

עדכוני rss