education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
יריד ארצי - חקר ופתרון בעיות
 תש"ף
 

היריד הארצי ה- 9 לעבודות חקר ופתרון בעיות במדע וטכנולוגיה וכנס "גם אני יכול לבנות מוצר", יוני 2020

היריד הארצי ה- 9 לעבודות חקר ופתרון בעיות במדע וטכנולוגיה וכנס "גם אני יכול לבנות מוצר", יתקיים בשיתוף פעולה ובמקביל ביום  שלישי, י' בסיוון תש"ף, 2  ביוני 2020, בין השעות 10:00- 11:35 באופן מקוון, במתכונת של כנס מדעי חגיגי. 


  קישור למוזיאון הכרזות הוירטואלי
  קישור לסרטון היריד
  קישור להקלטות היריד  קישור לסרטון היריד


  קישור לסרטוני עבודות חקר ופתרון בעיות - יסודי 
  קישור לסרטוני עבודות חקר ופתרון בעיות - חט"ב

  חידת יריד החקר - יסודי
  פתרון חידה - יסודי
  חידת יריד החקר - חט"ב
  פתרון חידה - חט"ב

  הזמנה ליריד הארצי ה-9 לעבודות חקר ופתרון בעיות במדע וטכנולוגיה
  הנחיות ליריד הארצי ה-9 לעבודות חקר ופתרון בעיות במדע וטכנולוגיה

  קישור לאתר הכנס

מסמכים לירידי החקר ופתרון בעיות  

  מכתב מפמ"ר אודות תהליך החקר
  תזכורת והנחיות לכללי בטיחות לקראת ירידי החקר בבתי הספר 

קבצים להערכת עבודות חקר מדעי - תש"ף:

 

 לתלמיד הנחיות לכתיבת עבודה מסכמת - עבודה מסכמת חקר מדעי - חט"ב - תש"ף 

 לתלמיד - תבנית להכנת פוסטר חקר מדעי - חט"ב - תש"ף 
 מחוון להערכת עבודות חקר מדעי - חט"ב - תש"ף


 קבצים להערכת עבודות פתרון בעיות בטכנולוגיה - תש"ף:

 

 לתלמיד - הנחיות לכתיבת עבודה מסכמת פתרון בעיות בטכנולוגיה - חט"ב - תש"ף
 לתלמיד - תבנית להכנת פוסטר פתרון בעיות בטכנולוגיה - חט"ב - תש"ף
 מחוון להערכת עבודות בפתרון בעיות בטכנולוגיה - חט"ב - תש"ף

תשע"ט

היריד הארצי ה- 8 לעבודות חקר ופתרון בעיות במדע וטכנולוגיה וכנס "גם אני יכול לבנות מוצר", מאי 2019

היריד הארצי ה- 8 לעבודות חקר ופתרון בעיות במדע וטכנולוגיה וכנס "גם אני יכול לבנות מוצר", התקיימו בשנת הלימודים תשע"ט בשיתוף פעולה ובמקביל ביום  שלישי, כ"ג באייר תשע"ט, 28  במאי 2019, בין השעות 11:00- 16:30 באוניברסיטה העברית לנוער, קמפוס אדמונד י' ספרא, גבעת רם, ירושלים, במתכונת של כנס מדעי חגיגי. 

  הזמנה ליריד הארצי ה-8 לעבודות חקר ופתרון בעיות במדע וטכנולוגיה
  הנחיות ליריד הארצי ה-8 לעבודות חקר ופתרון בעיות במדע וטכנולוגיה 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/06/2020  

עדכוני rss