education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
לוח מודעות
  
 

25.8.20

 

17.8.20

 

1.7.20

פורסם מידע אודות תכנית מארס ישראל

 

19.5.20

 

2.4.20

פורסמו פעילויות יום המדע הישראלי

 

26.3.20

פורסם דף מערכת שידורים לאומית ליסודי

 

1.2.20

פורסם פורסם מכתב מפמ"ר אודות תהליך החקר ביסודי ובחט"ב

 

29.1.20

 

13.1.20

פורסם מידע אודות חידון "הלב שלי"

 

17.12.19

פורסם מכתב למנהלים בנושא משימת הערכה מתוקשבת במדע וטכנולוגיה

 

12.12.19

פורסם כרטיס ניווט בחינת בטיחות ואתיקה בעבודות חקר בדף בטיחות בחדר מדע וטכנולוגיה ובמעבדה

 

27.10.19

פורסם מידע אודות מסלולי פיתוח מקצועי למורי היסודי לשנה"ל תש"ף

 

7.10.19

פורסם מידע אודות הרצאות אקדמיה ברשת לשנה"ל תש"ף

 

11.8.19

פורסמו חוזרי מפמ"ר ליסודי ולחטיבת ביניים ולעתודה מדעית טכנולוגית לשנה"ל תש"ף

 

8.8.19

פורסם מפרט תכנים למשימת הערכה מסכמת לתלמידי כיתות ה' לשנה"ל תש"ף

 

25.7.19

פורסם קול קורא לתקצוב פעילויות של התנסות מדעית טכנולוגית שנה"ל תש"ף

 

3.6.19

 

7.3.19

 

28.2.19

 

28.2.19

פורסם מידע אודות הצטרפות לתכנית רמון ספייסלאב תש"פ

 

26.2.19

פורסם מידעון לקראת משימת מפמ"ר לתלמידי כיתות ה' לשנה"ל תשע"ט

 

6.2.19

 

6.2.19

פורסם קול קורא למורים מובילים להוראת הטכנולוגיה בהקשר מדעי ליסודי ולחט"ב

 

23.1.19

פורסם מכתב הערכות לקראת משימת מפמ"ר ארצית מתוקשבת בתחום הדעת מדע וטכנולוגיה - תשע"ט

 

19.12.18

פורסם מכתב הערכות לקראת משימת מפמ"ר ארצית מתוקשבת בתחום הדעת מדע וטכנולוגיה - תשע"ט

 

16.12.18

פורסם קול קורא לקיום תכנית להרחבת הידע בתחום הוראת מדע וטכנולוגיה למורים בחינוך היסודי  ולהרחבת הידע בתחום הפיזיקה למורים בחטיבות הביניים תקציב 2018

 

2.12.18

פורסמו מסמכי התנסויות מרכזיות ליסודי ולחט"ב מעודכנים לשנה"ל תשע"ט, וכן, מסמכים מעודכנים לירידי חקר ופתרון בעיות ליסודי ולחט"ב  - תשע"ט

 

21.10.18

פורסם מידע אודות פיתוח מקצועי למורי היסודי  לשנה"ל תשע"ט

 

3.10.18

פורסם מידע אודות השתלמות בתכנית העשרה חושבים מדע  לשנה"ל תשע"ט

 

2.9.18

פורסם מידע אודות הנחיות מפמ"ר לעתודה מדעית טכנולוגית ומפרט מבחנים ייעודיים לשנה"ל תשע"ט

 

22.8.18

 

29.7.18

פורסם חוזר מפמ"ר ליסודי לשנה"ל תשע"ט 

 

23.7.18

 

12.7.18

פורסם עדכון לתכנית לימודים ליסודי

 

29.6.18

 

13.6.18

 

11.6.18

פורסם קישור  למיצבית - מבחן מיצב פנימי לכיתות ח'

 


17.5.18

פורסמו הנחיות לבתי ספר ומפקחים לכנס הארצי השביעי לעבודות חקר ופתרון בעיות במדע וטכנולוגיה  

 

10.5.18

פורסם סרטון לתמיכה בבדיקת משימת מפמ"ר מתוקשבת תשע"ח

 

28.4.18

פורסם מידעון משימת מפמ"ר תשע"ח

 

28.3.18

 

28.3.18

 

26.3.18

 

22.3.18

 

6.3.18

 

6.3.18

 

4.3.18

 

22.2.18

 

20.2.18

 

8.2.18

פורסם מפרט מבחן ייעודי לתלמידי ז'-ט' לתלמידי עתודה מדעית טכנולוגית   

 

19.2.18

 

16.1.18

 

14.1.18

 

2.1.2018

 

3.12.2017

 

19.11.2017

 

19.11.2017

 

17.11.2017

 

13.11.2017

 

15.10.2017

 

15.10.2017

 

1.10.2017

 

1.10.2017

 

17.9.2017

פורסמו הנחיות וטופסי הרשמה להשתלמויות מקוונות למורים המלמדים בחט"ב

 

17.9.2017

פורסמו הנחיות וטופסי הרשמה להשתלמויות למורים המלמדים בחט"ב

 

3.9.2017

פורסמו הנחיות וטופסי הרשמה להשתלמויות מקוונות למורים המלמדים ביסודי

 

3.9.2017

פורסמו הנחיות וטופסי הרשמה להשתלמויות מורים המלמדים בחמ"ד ביסודי ובחט"ב

 

20.8.2017

 

20.8.2017

 

31.7.2017

 

11.7.2017

 

26.6.2017

 

16.5.2017

 פורסמה בסביבת המודל משימת הערכה מסכמת לכיתה ה' לשנה"ל תשע"ז 

 

5.5.2017

 

1.5.2017

 פורסמה בסביבת המודל משימת הערכה מסכמת לכיתה ז' לשנה"ל תשע"ז 

 

24.4.2017

 

24.4.2017

 

4.4.2017

 

4.4.2017

 

3.4.2017

 

27.3.2017

פורסמו מועדים  לשלב הגמר בחידון כל עוד בלבב 2017  

 

27.3.2017

 

15.3.2017

 

15.3.2017

 

13.3.2017

 

9.3.2017

 

17.2.2017

התפרסמה קריאה להצטרפות ולרישום בתי ספר לתכנית הייחודית ספייסלאב

 

15.1.2017

 

9.1.2017

 

8.1.2017

 

5.1.2017

 

5.1.2017

 

25.12.2016

 

11.12.2016

 

8.12.2016

 

8.12.2016

 

4.12.2016

 

4.12.2016

 

16.11.2016

פורסמה סדרת הרצאות מדע וטכנולוגיה במסגרת האקדמיה ברשת לשנה"ל תשע"ז  

 

26.9.2016

פורסם קול קורא להשתתפות בתערוכה בכנס החינוך והחלל - תשע"ז


4.9.2016

 הזמנה להשתתפות בתוכנית 'רמון ספייסלאב'  אשר תפעל בחטיבות הביניים בשנת הלימודים תשע"ז- תשע"ח

 

29.8.2016

 האולימפיאדה המדעית הצעירה לזכרו של אילן רמון ז"ל וצוות קולומביה בסימן "אסטרונומיה, חקר החלל והיקום" לחטיבות הביניים יוצאת לדרך!

 

28.8.2016

תחרות חקר החלל והאסטרונומיה השלישית לבתי הספר היסודיים יוצאת לדרך


23.8.2016

 פורסמה תכנית הלימודים למצוינות מדעית טכנולוגית תשע"ז


22.8.2016

 פורסם חוזר מפמ"ר - היערכות  לתכנית עתודה מדעית טכנולוגית במקצוע מדע וטכנולוגיה  בחטיבות הביניים לשנה"ל תשע"ז


22.8.2016

 פורסמו חוזרי מפמ"ר - היערכות במקצוע מדע וטכנולוגיה לבתי הספר היסודיים ולחטיבות הביניים  לשנה"ל תשע"ז

 

19.8.2016

 פורסם מסמך פינוי חומרים מסוכנים ממעבדות

 

10.7.2016

 פורסם קול קורא מספר 6690 של תקצוב בתי הספר המשלבים אמצעי קצה לתלמידים לשנה"ל תשע"ז  שתוקפו 29.9.2016

 

10.7.2016

פורסם קול קורא מספר 6692 לתקצוב בעלויות להפעלת תכנית תכנות ורובוטיקה בבתי ספר יסודיים לשנה"ל תשע"ז שתוקפו 29.9.2016  

 

10.7.2016

פורסמו מסמך אב מורחב לשנה"ל תשע"ז לחטיבת ביניים.

 

10.7.2016

פורסמו מסמך אב מורחב לשנה"ל תשע"ז ליסודי.

 

8.7.2016

פורסמו מסמכי התנסויות מרכזיות לשנה"ל תשע"ז ליסודי ולחטיבת ביניים.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/08/2020  

עדכוני rss