education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
מטרות ויעדים
 
 

שותפי דרך יקרים שלום רב, 


לקראת שנת הלימודים תש"ף נכנסתי לתפקיד מפמ"ר מדע וטכנולוגיה. לאחר שנים בהן ניהלתי בי"ס יסודי ולאחר מכן בי"ס שש-שנתי (ז'-יב'), אני מגיע לתפקיד המפמ"ר מתוך תחושה של שליחות, ומקווה להמשיך ולקדם, בעזרת כולכם, את לימודי המדעים והטכנולוגיה.

בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת,
ד"ר עופר מוקדי
המטרה המרכזית של החינוך המדעי-טכנולוגי בבית הספר היסודי ובחטיבת הביניים היא הקניית אוריינות מדעית-טכנולוגית לכלל אוכלוסיית התלמידים.

הלימודים בבתי הספר היסודיים מיועדים להפגיש את התלמידים הצעירים עם תופעות הטבע, לעורר סקרנות ופליאה, ולפתח את מיומנויות התצפית והניסוי.
הלימודים בחטיבת הביניים  מכשירים את כלל תלמידי ישראל להבנה בסיסית של הטבע תוך התחקות אחר תופעות, חומרים ותהליכים שהתרחשו ומתרחשים סביבנו תוך עריכת תצפיות וניסויים.
בהסתמך על לימודי המדעים בביה"ס היסודי ובחטיבת הביניים, יפתחו הלומדים  מיומנויות של חשיבה מדעית, חקרנית ומבוססת על נתונים. בנוסף, זוהי התקופה בה יבססו התלמידים את יחסם כלפי מדע וטכנולוגיה. עבור רבים מהם מדובר במרכיב חשוב בהחלטה על המשך לימודים בתחומים אלה, בתיכון ואף מעבר לכך.

אוריינות מדעית-טכנולוגית מאפשרת ללומדים התמודדות עם מציאות דינמית ומשתנה ומכשירה אותם לחיים במאה ה-21. כאזרחי העולם של העתיד, יהיה עליהם להתמצא ולהבין מגוון היבטים מדעיים וטכנולוגיים הנוגעים לחיי היום-יום, מתוך חשיבה מושכלת וביקורתית, מסוגלות לפתרון בעיות ולקבלת החלטות, אחריות ומעורבות.

לחינוך המדעי-טכנולוגי בכלל, ולמורים למדע וטכנולוגיה בפרט, יש תפקיד מרכזי בפיתוח בסיסי הידע והמיומנויות הנדרשים לשם כך. המורים יכוונו לחקירת העולם מתוך סקרנות, הבנה, מחויבות ואחריות לסביבה.

המהפכה הטכנולוגית שהתחוללה בעשורים האחרונים מאפשרת תהליכי הוראה, למידה והערכה בסביבה פדגוגית חדשנית ומתעדכנת, תוך שימוש מיטבי בטכנולוגיות המידע ובמכשירי קצה שונים, לקידום המטרות והיעדים של החינוך המדעי והטכנולוגי במאה ה-21.

יעדי המקצוע מדע וטכנולוגיה בשנת הלימודים תש"ף, כנגזר ממסמך מתנ"ה:

מטרה א' (מתנ"ה) - קידום למידה משמעותית ואיכותית: ידע, מיומנויות וערכים

יעד במסמך מתנ"ה

דגשים יישום היעד בלימודי מדע וטכנולוגיה

קידום הידע ומיומנויות החשיבה בתחומי הדעת, בדגש על שפת אם, מתמטיקה, אנגלית ומדעים

פיתוח למידת חקר, וחשיבה ביקורתית ומבוססת נתונים

יצירת סביבות למידה חדשניות ומאתגרות, ובכללן סביבות דיגיטליות

הגברת הלמידה החוץ-כיתתית, בסביבות מגוונות, תוך שימוש במגוון עזרים טכנולוגיים (כולל סביבות דיגיטליות שיתופיות)

טיפוח תרבות של מצוינות לימודית, חברתית וערכית

טיפוח התכניות למצוינות מדעית; למידה שיתופית; טיפוח יושרה, אמינות, דיוק ואחריות סביבתית

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/09/2019  

עדכוני rss