education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
 שבוע החלל הישראלי
 

פעילויות שבוע החלל הישראלי תש"ף - 2020

בשנת הלימודים תש"ף התקיים שבוע החלל הישראלי בימים ראשון עד שישי בין התאריכים, כ"ט בטבט – ד' בשבט תש"ף,  26 בינואר –31 בינואר 2020.

שבוע החלל הישראלי התקיים ביוזמת סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע והטכנולוגיה. מטרתו של שבוע זה להגביר את הקשר וההזדהות של הקהל הרחב לתחום החלל ולהרחיב את העניין והסקרנות של צעירים בפעילות החלל בישראל.

במסגרת שבוע החלל הישראלי התקיימו אירועים רבים עבור קהל יעד של אנשי חינוך ותלמידים. אירועים אלה הם פרי שיתוף פעולה בין המזכירות הפדגוגית - הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה, הפיקוח על הוראת הגאוגרפיה- אדם וסביבה, מנהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע, אגף טכנולוגיות מידע שבמשרד החינוך לבין סוכנות החלל הישראלית.

חלק מהאירועים מתאימים גם עבור המורים המלמדים גיאוגרפיה- אדם וסביבה, פיזיקה, כימיה וביולוגיה  בחטיבות הביניים.

אירועים במערכת החינוך:

א       כנס רמון לחינוך וחלל

ב        הרצאות במסגרת אקדמיה ברשת

ג         פעילויות לימודיות לתלמידי בית הספר היסודי, חטיבת הביניים

ד        אירוע הגמר רמון ספייסלאב

אירועים לקהל הרחב

א.     פעילות במוזאוני מדע ומרכזי מדעים

ב.     תצפיות במצפים ציבוריים

  אירועי שבוע החלל הישראלי תש"ף - 2020.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/07/2020  

עדכוני rss