education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
חידון חקר החלל והאסטרונומיה
 

תחרות ארצית - חידון חקר החלל ואסטרונומיה לתלמידי בית הספר היסודי

תשפ"א

התחרות הארצית הופעלה על ידי המרכז הישראלי למצוינות בחינוך והתקיימה זו השנה השביעית, בחסות סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע הטכנולוגיה והחלל, בשיתוף משרד החינוך, הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה באגף המדעים במזכירות הפדגוגית  ובסיוע הקרן להנצחה ממלכתית לזכרו של טייס החלל (האסטרונאוט) הישראלי הראשון אל"מ אילן רמון ז"ל.


מטרות התחרות
:

  • טיפוח סקרנות אצל התלמידים וחשיפתם לנושאים מדעיים וטכנולוגיים בתחום החלל.
  • עידוד התלמידים לחשיבה מסדר גבוה, ליצירתיות, ליכולת חשיבה מערכתית, לעבודת צוות, להתמודדות עם תהליך קבלת החלטות, לנקיטת יזמה, למנהיגות, לאחריות, להתמדה ולעמידה באתגרים.
  • הגברת המוטיבציה הלימודית של המשתתפים בתחרות.
  • המשך מורשתו הייחודית של אילן רמון אשר מהווה מודל וסמל של מצוינות, מנהיגות וערכיות שעל פיהם אנו שואפים לחנך את תלמידינו. 

בחירת הזוכים תעשה על-ידי חבר השופטים החברים בוועדת הפרס, שכולל מומחים מתחומי המדעים והחינוך. לזוכים הוענקו פרסים ותעודות הוקרה.

 לאתר תחרויות חקר החלל והאסטרונומיה
 הזמנה לתחרות חקר החלל והאסטרונומיה הששית, לבתי הספר היסודיים
 הרשמה לתחרות


 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/08/2020  

עדכוני rss