education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
חומרי עזר בנושא חלל
פעילויות לתלמידי בית ספר יסודי וחטיבת ביניים
 

הזמנה לפעילויות חינוכיות בעקבות שיגור החללית הישראלית בראשית לירח

  בראשית - הסיפור שלא נשלם
  חללית בראשית מכתב למנהלים ולמורים

סמלי חלל

כיתות ד' - ה' - מערך מקדים לפעילות "סמלי חלל" - מוזיאון ארץ ישראל
פעילות פתיחה כהכנה לקראת ההגעה למוזיאון במסגרת הפעילות "סמלי חלל" אשר פותחה על ידי סוכנות החלל הישראלית בשיתוף עם הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה ותיערך במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב.

 סמלי חלל - שיעור מקדים, דף עבודה עבור פעילויות שבוע החלל 2018 ומצגת מלווה הוראה, אתר סוכנות החלל הישראלית, משרד המדע והטכנולוגיה

 

פעילות חינוכית בבתי הספר בעקבות שיגור הלוויין VENμS

  הזמנה לתכנית וונוס - חטיבת ביניים

אתרים הקשורים בנושא חינוך וחלל

 אתר משרד המדע הטכנולוגיה והחלל וסוכנות החלל הישראלית
 אתר SpaceiL

פתיחה לפעילויות הלימודיות במסגרת שבוע החלל

  מדוע חוקרים את החלל? - הנחיות למורה

 מדוע חוקרים את החלל? - מצגת מלווה

 אילן רמון - ערכים ופועלו

כיתות ד' - ה' - מערך מקדים לפעילות "המשימה מאדים" - מוזיאון ארץ ישראל

פעילות פתיחה כהכנה לקראת ההגעה למוזיאון במסגרת הפעילות "המשימה מאדים" אשר פותחה על ידי סוכנות החלל הישראלית בשיתוף עם הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה ותיערך במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב.

  עוברים לגור במאדים - שיעור מקדים
  דף עבודה לתלמידים עבור פעילות שבוע החלל 2017

כיתה ה' - כיצד מגלים כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש?

 הנחיות למורה

 מצגת מלווה הוראה

 דף הנחיות לתלמיד

 תגי שם לתלמיד

כיתה ו' וכיתה ט' - מעקב לוויני אחרי נדידת הציפורים

 הנחיות למורה

 מצגת מלווה הוראה

 דף הנחיות לתלמיד

פעילויות לעתודה מדעית טכנולוגית

כיתה ז' - אופטיקה בחלל לתצפיות אסטרונומיות

 הנחיות למורה

 מצגת מלווה הוראה

 דף הנחיות לתלמיד

כיתה ח' - ננו לווינים

 מערך שיעור למורה

 מידע מורחב למורה

 דף הנחיות לתלמיד

 מצגת מלווה הוראה

כיתה ט' - כריית משאבים מאסטרואידים

 מערך שיעור למורה

 דף הנחיות לתלמיד

מצגות בנושא תעופה וחלל

 אילן רמון - ניר הייט
 אוטו ליליינטל - ניר הייט
 מערכת השמש - ניר הייט
 ניל ארמסטרונג - ניר הייט
 תולדות התעופה - ניר הייט
 תחנת חלל - מכון פישר למחקר אסטרטגי אויר וחלל


 

הרצאות אקדמיה ברשת במסגרת שבוע החלל הישראלי 2020

 

במסגרת אירועי שבוע החלל הישראלי 2019 מתקיימת סדרת הרצאות מקוונות – אקדמיה ברשת, בין התאריכים 26.1.202031.1.2020 .
האקדמיה ברשת


מטרת ההרצאות הינה חשיפת הלומדים לחדשנות בשדה המחקר בנושא חלל וכן לפיתוחים טכנולוגיים בדגש על חלל כחול לבן.
 
ההרצאות מיועדות למורים למדע וטכנולוגיה, מורים לגיאוגרפיה, תלמידי בית הספר היסודי ותלמידי חטיבת הביניים.

ההרצאות לתלמידים ניתנות בשפה העברית והערבית.
 
 
ההרצאות ביוזמת המשרד החינוך: אגף מדעים, הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה, אגף חברה ורוח - הפיקוח על הוראת גאוגרפיה - אדם וסביבה, מנהל תקשוב ומערכות מידע
בשיתוף עם משרד המדע הטכנולוגיה והחלל ,סוכנות החלל הישראלית, קרן רמון ועמותת SpaceIL.
 
 קישור לתכנית העשרה והרחבה "אקדמיה ברשת"

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/01/2020  

עדכוני rss