education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תכנים דיגיטליים במדע וטכנולוגיה אשר פותחו על ידי משרד החינוך
 

 פורטל עובדי הוראה, מרחב פדגוגי מדע וטכנולוגיה ליסודי - חדש!
דף המרכז חומרי הוראה במדע וטכנולוגיה לכיתות א'-ו' ומתעדכן באופן שוטף בהתאם להמלצת מסמך ההצעה לרצף לימודי להוראת מדע וטכנולוגיה (מסמך אב).


 תיק תכניות לימודים לעובדי הוראה
תיק תכנית לימודים הוא תיק מקוון המרכז את תכניות הלימודים במדע וטכנולוגיה בכל שכבת גיל (גן-ט') בדגש על ידע, מיומנויות וערכים.

 חומרי הוראה 
תכנים דיגיטליים המסייעים בהשגת מטרות חינוכיות ובניית תהליכי לימוד לצד קידום מיומנויות המאה ה-21 במערכת החינוך. כל חומרי ההוראה שפורסמו בעבר בפורטל התוכן החינוכי הועברו לכאן. שימו לב לסימון המיוחד.

 הרצאות מוקלטות במסגרת אקדמיה ברשת
הרצאות סינכרוניות מוקלטות וידאו – כולל אפיון קהל היעד, תחום הדעת והעשרה, נושא ההרצאה, שם המרצה. ההרצאות מיועדות לתלמידים, למורים ולהורים.

 כלים דיגיטליים (לכולם)
הכלים הדיגיטליים משמשים למטרות חינוכיות ומאפשרים לסייע בבניית תהליכי לימוד ובפיתוח אינטראקציה מפרה בין המורים לתלמידים ובקידום מיומנויות המאה ה-21. אל הכלים השונים מצורפים מדריכים מפורטים וסרטוני הסברה המייעלים את השימוש בהם.

 סביבות למידה מתוקשבות

סביבות למידה מתוקשבות במדע וטכנולוגיה אשר מטרתן לפתח מיומנויות למידה מצויות בקטלוג החינוכי בקישור הנ"ל. 

 למידה שיתופית
  קישור לאיתור שותפים ללמידה שיתופית ניתן למצוא בקישור הנ"ל. 

 פורום חקר מדעי ופתרון בעיות – למורים ולמדריכים 

 תכנים דיגיטליים במדע וטכנולוגיה אשר פותחו על ידי המרכז הארצי למדע 
הקישור  מוביל לסביבת למידה מתוקשבת באתר מטר ובו מידע אודות דגמי הוראה, כלים מתוקשבים ועוד.

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/03/2018  

עדכוני rss