education - חינוך הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה
 
   
 
 
 
 
 
 
עבודות גמר
 

 דגם הצעה לעבודת גמר

 רשימת ספרות - הנחיות לרישום - בעברית

 רשימת ספרות - הנחיות לרישום - בערבית

 הנחיות לעבודות גמר במדעי הסביבה 12.15

     הנחיות לעבודות גמר במדעי הסביבה 12.14

 עבודת גמר במדעי הסביבה

 

 

דוגמאות לנושאים בעבודות גמר

 

  • עבודת המחקר בנושא: עבודת המחקר בנושא: טיהור מים מיוני עופרת  של התלמידים שחר גבירץ וידיד אלגאוי מבית הספר אמי"ת גוש דן בהנחיית המורה ד"ר מרדכי ליבנה ופרופ' אהרון גדנקן מאוניברסיטת בר-אילן.העבודה זכתה במקום הראשון בתחרות מדענים ומפתחים צעירים בישראל לשנת 2009. 

מנחים/גופים מדריכים עבודות גמר

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  04/09/2019    

עדכוני rss