education - חינוך הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה
 
   
 
 
 
 
 
 
תרגום מושגים לערבית
תרגום לערבית של המושגים בתוכנית הלימודים
 

רשימת מושגים מחייבת ע"פ תכנית הלימודים החדשה מתורגמת לערבית

 

תלמידי י', י"א ו- י"ב במגמת מדעי הסביבה מחויבים ללמוד ולהיבחן ע"פ תכנית הלימודים החדשה.
רשימת המושגים המחייבת ע"פ התכנית החדשה תורגמה לערבית

המושגים יופיעו בבחינת הבגרות כמתוארים ברשימה

 

רשימת מושגים מחייבת לבחינות הבגרות במדעי הסביבה החל מ תשע"ח כולל תרגום לערבית 

 

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  14/11/2019    

עדכוני rss