education - חינוך הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה
 
   
 
 
 
 
 
 
הנחיות להכנת אקוטופים והערכתם
 
 

החל משנת הלימודים, תשע"ב יש להכין את התלמידים ליחידת האקוטופ בהתאם להנחיות המתעדכנות מידי שנה, המפורטות להלן:

 הנחיות אקוטופ למורה תשעה 10.14 - טופס לא מואר 

 הנחיות אקוטופ למורה תשעה 10.14 טופס מואר - טופס מואר (בירוק מסומנים השינויים מתשע"ד)

 האקוטופ - טבלת ריכוז הצעות - טופס למורה

 הנחיות לכתיבת אקוטופ לתלמיד תשעה (עברית)

 האקוטופ - טופס בקשה לאישור הצעת אקוטופ לתלמיד

 האקוטופ - הערכת העבודה הכתובה תשע"ה

  חוברת אקוטופ בטופ: הנחיות, הצעות ודוגמאות בעברית ובערבית

 

הנחיות ומסמכים בערבית

 הנחיות אקוטופ למורה תשעה בערבית - טיוטה מחייבת לתשע"ה 

 הנחיות אקוטופ למורה תשעה טופס מואר - טיוטה מחייבת לתשע"ה - טופס מואר

 האקוטופ – למורה - טבלת ריכוז הצעות – טופס כיתתי מרוכז جدول مقترحات الايكوتوب  المركز للصف

 הנחיות אקוטופ לתלמיד תשעה בערבית الاكوتوب - توجيهات وارشادات للطالب

 אקוטופ – טופס אישי לתלמיד نموذج طلب موافقة للطالب لمقترح أكوتوب

 איך כותבים פרק הדיון? كيف نكتب المناقشة؟

 האקוטופ - הערכת העבודה הכתובה - תשעה 2015 (مترجم للعربية)

 

 

 רשימת ספרות - הנחיות לרישום - בעברית

 רשימת ספרות - הנחיות לרישום - בערבית

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  01/04/2015    

עדכוני rss