education - חינוך הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה
 
   
 
 
 
 
 
 
דבר המפמ"ר
 

 


מורות, מורים וכל מי שהסביבה יקרה לו..... שלום


ברוכים הבאים לאתר מפמ"ר מדעי הסביבה .


שמירה על משאבי הטבע והסביבה אחד האתגרים העומדים בפנינו. מקצוע מדעי הסביבה מאד אקטואלי, מעניין וקשור לחיי היום יום.  בעקבות גידול האוכלוסייה,  ההתפתחות הטכנולוגית והשינויים באורח החיים שלנו, הופך הנושא הסביבתי לרלוונטי וקריטי, עבור כולנו. מדעי הסביבה הוא מקצוע בחירה, מדעי, רב תחומי,  הלמידה משלבת תחומי ידע רבים ומחייבת הבנת מושגים מתחומי המדעים כמו ביולוגיה, כימיה, פיסיקה, בשילוב היבטים כלכליים, חברתיים ואתיים וקשורה באופן הדוק למתרחש בסביבה המקומית והעולמית בזמן אמת. למידת מקצוע זה כוללת גם עיסוק בנושאים חברתיים, ערכיים: המטרות והפעילויות המלוות את הלמידה מדגישות את התרומה הערכית של מקצוע זה לביסוס אחריותם של התלמידים לסביבה ונכונותם לפעול למען הסביבה והקהילה, התכנית מעודדת קהילה לומדת, פעילה ויוזמת המשלבת בין למידת חקר בבית הספר ובסביבה, לבין מעורבות ואזרחות פעילה.


 תכנית הלימודים במדעי הסביבה משלבת בין עקרונות החינוך הסביבתי ובין עקרונות החינוך המדעי. היא מתמקדת בהבנת יחסי הגומלין בין האדם ובין סביבתו הטבעית והאנושית בראייה מערכתית-הוליסטית, ובהקניית כלים מדעיים לניתוח  היחסים הללו והשלכותיהם. מושם דגש בפיתוח קודים של התנהגות ערכית-מוסרית במטרה לטפח זיקה ויחס חיובי לסביבה.


התכנית מעודדת עיסוק בסוגיות ובדילמות סביבתיות שהן רלוונטיות ללומדים ולקהילה, דילמות הקשורות למתרחש בארץ ובעולם. הדיון בדילמות יהיה אינטגרטיבי וישקף היבטים מדעיים, סביבתיים, חברתיים, כלכליים, משפטיים, טכנולוגיים וערכיים.


תלמידים המתמחים במדעי הסביבה, לומדים על הסביבה, בסביבה, למען הסביבה, בגישת פיתוח בר קיימא.


מידי שנה מתקיימות מספר תחרויות ארציות בנושאי סביבה בהם משתתפים תלמידים מבתי- ספר שונים, בנוסף לפרויקטים בינלאומיים בנושאי סביבה בהם משתתפים תלמידים ממערכת החינוך.

 

באתר זה  תמצאו:  הודעות המפמ"ר-עדכונים משולחן המפמ"ר, תכנית הלימודים,  חומרי למידה ודרכי הערכה , תחרויות ופרויקטים ,  טפסים ונהלים,  פורומים . והמון חומרים שעשויים לסייע לכם בהוראת מדעי הסביבה 

סאמיה אבו חיט
מפמ"ר מדעי הסביבה

  

 

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  02/09/2019    

עדכוני rss