education - חינוך הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה
 
   
 
 
 
 
 
 
חוזר מפמ"ר תשפ"ב
 

חוזר מפמ"ר מדעי הסביבה תשפ"ב

 

מדעי הסביבה הוא מקצוע בחירה מדעי-בין תחומי, בחטיבה העליונה, העוסק בהכרת הסביבה, הבנת השינויים הנגרמים כתוצאה מהתערבות האדם בסביבה והצורך לשמור על הסביבה בה אנו חיים. בעקבות השינויים באורח החיים שלנו, גידול האוכלוסייה וההתפתחות הטכנולוגית, הופך הנושא הסביבתי לבעל חשיבות מכרעת עבור כולנו. כמקצוע בין תחומי ורב תחומי, למידת מדעי הסביבה משלבת תחומי ידע רבים ומחייבת הבנה של מושגים מתחומי המדעים כמו ביולוגיה, כימיה, פיסיקה, מתמטיקה, והבנה של היבטים כלכליים, חברתיים ואתיים בהקשר הדוק למתרחש בסביבה המקומית והעולמית בזמן אמת.
אי לכך למידת המקצוע משלבת עיסוק בדילמות עכשוויות, בחקר ובלמידה חוץ כיתתית, שמטרתה בצד פיתוח פליאה, סקרנות הנאה ואתגר גם הגברת פיתוח אוריינות סביבתית הכוללת אימוץ אורח חיים מקיים ומעורבות אישית ואחריות לסביבה אצל התלמידים. ראו אודות מדעי הסביבה באתר המפמ"ר.
שנת הלימודים תשפ"ב בפתח, שגרת הלמידה פנים אל פנים במוסדות החינוך צפויה להשתבש עקב התפשטות מגפת הקורונה בקרב בני נוער, ומתוך הניסיון שנצבר בשנת הלימודים תשפ"א בלמידה בזמן הקורונה התברר שהמציאות מחייבת  היערכות וחישוב מסלול מחדש.
אנו  נערכים ללמידה היברידית שמשלבת תהליכי למידה שונים. מפגשים פנים אל פנים שמאפשרים פיתוח מיומנויות רגשיות ושיתופיות, מפגשים סינכרוניים להבניית ידע ומפגשים אסינכרוניים שמזמנים פיתוח מיומנויות של לומד עצמאי. ועל כן כולנו נדרשים להמשיך להיות יצירתיים בתהליכי הלמידה שנקיים ולהציע לתלמידים אפשרויות בחירה מתוך מגוון אסטרטגיות למידה.
כדי להיערך לעבודה היברידית של למידה פנים אל פנים ולמידה מרחוק, מוגשות בחוזר זה הצעות לחומרי למידה  הלוקחות בחשבון מיקוד תכנית הלימודים ושינויים שידרשו בהתאם למציאות המשתנה מעברים מלמידה פנים אל פנים ללמידה מרחוק.
מתוך הנחות היסוד של התוכנית במדעי הסביבה, תהליכי הלמידה ישלבו מיומנויות חקר וערכים לפי דמות הבוגר והבוגרת 2030 ובמיוחד אוריינות מדעית בכל הנושאים ובכל הרמות.

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  08/08/2021    

עדכוני rss