education - חינוך הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה
 
   
 
 
 
 
 
 
חומרים להוראה היברידית
 

תכנית הלימודים החדשה לתלמידי כיתות י' + י"א + י"ב

 

 מיקוד תכנית הלימודים לשנת תשפ"א בצל מגפת הקורונה

 

שנת הלימודים תשפ"א היא שנה של אי וודאות ביחס לרצף הלמידה. שגרת הלמידה פנים
אל פנים במוסדות החינוך צפויה להשתבש עקב מגפת הקורונה, ומתוך הניסיון שנצבר בשנת
הלימודים תש"ף בלמידה בזמן הקורונה התברר שהמציאות מחייבת היערכות וחישוב מסלול
מחדש.
אנו נערכים ללמידה היברידית שמשלבת תהליכי למידה שונים. מפגשים פנים אל פנים
שמאפשרים פיתוח מיומנויות רגשיות ושיתופיות, מפגשים סינכרוניים להבניית ידע ומפגשים
אסינכרוניים שמזמנים פיתוח מיומנויות של לומד עצמאי. ועל כן כולנו נדרשים להמשיך להיות
יצירתיים בתהליכי הלמידה שנקיים ולהציע לתלמידים אפשרויות בחירה מתוך מגוון
אסטרטגיות למידה.
כדי להיערך לעבודה היברידית של למידה פנים אל פנים ולמידה מרחוק, מוגשות בדף זה הצעות לחומרי למידה הלוקחות בחשבון מיקוד בתוכנית הלימודים ושינויים שידרשו בהתאם למציאות המשתנה מעברים מלמידה פנים אל פנים ללמידה מרחוק:

טבלת מיקוד למידה והמלצות הוראה למדעי הסביבה

 

הסדנה הסביבתית : מורים שלא יספיקו לצאת ולהכיר שלוש סביבות
שבהן בולטת מעורבותו של האדם וללמוד על סביבות אלה, מוזמן לבחור
אחד מהסיורים הווירטואליים שהכנו במיוחד עבורכם, שהתלמיד יכול לסייר
מהבית ולבצע את המטלות ע"פ ההנחיות בכל סיור.
תלמידים שלא יוכלו לסייר בשטח יוכלו להשלים ולבחור שניים מהסיורים הוירטואליים.
להזכירכם העבודה בסיורים הווירטואליים היא אישית. 

הצעות לסיורים בסביבות שונות :

1.נחל אלכסנדר עברית, ערבית

2.תחנת הכוח- אורות רבין עברית, ערבית

3. פארק אריאל שרון- ח'ירייה עברית, ערבית

4. ים המלח בעבריתבערבית (תשובון מוצע)

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  07/01/2021    

עדכוני rss