education - חינוך הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה
 
   
 
 
 
 
 
 
יום הסובלנות הבינלאומי
 

ב- 16.11 מציינים ברחבי העולם, מדי שנה, את יום הסובלנות הבינלאומי.

 

היוזמה מובלת ע"י ארגון אונסקו ומטרת ציון היום היא:

"כדי לחולל מודעות ציבורית, כדי להדגיש את הסכנות שבאי-סובלנות, וכדי לחדש את המחויבות ואת הפעולה למען קידום הסובלנות והחינוך, אנו מכריזים בזאת ש-16 בנובמבר יהיה "יום הסובלנות הבין-לאומי". מתוך: הצהרת עקרונות הסובלנות של אונסקו

 

מתוך אתר "האחר הוא אני":

16/11 - יום הסובלנות הבינלאומי: יום המדגיש את חשיבות ההתייחסות בסובלנות כלפי האחר והשונה והסכנות שבחוסר סובלנות ויחס מפלה ולא שוויוני. אמנת זכויות הילד/ה מתייחסת לנושא בסעיף 2, "המדינות החברות מבטיחות לשמור על זכויות הילדים שבתחומה, ללא הפליה וללא קשר לגזע, צבע עור, מין, שפה, דת, השקפה פוליטית, מוצא לאומי, אתני או חברתי, רכוש, נכות, לידה או כל סיבה אחרת הקשורה לילד ולהוריו." סעיפים נוספים באמנה המתייחסים לנושא: סעיף 23 וסעיף 29.

 

מומלץ לציין את היום וחשיבותו בסמיכות למועד הבינלאומי, כאשר בכל הסוגיות הסביבתיות שאנו מלמדים יש מקום להדגיש את החשיבות של הסובלנות בהנהלות היום יומית ובפתרון בעיות, גם כאשר דנים בסוגיות סביבתיות, ברמה היישובית, האזורית, הארצית והבינלאומית.

ניתן להיעזר בחוברות הסדנה הסביבתית, בהן הצעות לדיון בדילמות סביבתיות

 

דוגמאות למערכים מחוברות הסדנה הסביבתית:

מערכי שיעור והצעות לפעילויות בתחומי דעת שונים

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  01/04/2015    

עדכוני rss