education - חינוך הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה
 
   
 
 
 
 
 
 
נושאים הקשורים לכל תכנית הלימודים – ספרים
 
 

  • יסודות ועקרונות במדעי הסביבה (ערבית בלבד) סארי עאסלה. מספר אישור 664 שנת 2020 مبادئ وأساسيّات علم البيئة، ساري عاصلة، ديجتول - حيفا - يطلب من المؤلف مباشرة מדריך למורה

   
   

  •  יצא לאור החוברת "כלכלה וסביבה - כלכלה-סביבתית וכלכלת משאבי טבע בגישה מדעית-חברתית" ונספח / כתיבה: חגית שאשה-שרף
   ייעוץ מדעי ופדגוגי: פרופ' טלי טל, ד"ר נירית לביא אלון, שרה זאווי
   אוגוסט 2017

   

  • במסגרת עדכון ספרי הלימוד, הספרים "עוברים לירוק" חלקים א+ב עברו שכתוב, עדכון והוספה בפרק הקרינה.

  שם הספר החדש (ישן) – יש לנו רק כדור אחד

  הספר הוצא בשני כרכים:
  כרך א - פסולת ומים
  כרך ב - אוויר, רעש וקרינה

  כריכת הספר כריכת הספר

  את הספרים ניתן לרכוש בהוצאת מעלות

  מדריך למורה לספר "יש לנו כדור ארץ אחד" בקישור


   

  מדריך למורה של כל הנושאים

   

   

  • עורבי נטע, מנון הרן, חנה סיוון, שטסל זאב, (1998), הוצאת מעלות 

  • חיים וסביבה

   חיים וסביבה – מדריך למורה

   

   

  • שטסל זאב (2013), הוצאת מעלות

   עמודי העטיפה והתוכן – אדם וסביבה

   אדם וסביבה – מדריך למורה  • שטסל זאב, זריהן לילית, ויצמן איילת (2004), האוניברסיטה העברית המרכז להוראת המדעים

   משאבים וסביבה 

   משאבים וסביבה – מדריך למורה 

   משאבים וסביבה - תרגום לערבית

   דף תיקונים לתרגום לערבית.

   משאבים וסביבה - מדריך למורה

   

  • שטסל זאב (2009), האוניברסיטה העברית המרכז להוראת המדעים

   אתיקה סביבתית 

   אתיקה סביבתית- מדריך למורה 

   

   

  • קלצ'קו שרה (2003), אוניברסיטת בר אילן המרכז להוראת המדעים

   עוברים לירוק  א'

   עוברים לירוק  ב'

   עוברים לירוק – מדריך למורה

  • אברמוביץ ענת, עאבד עביר, שדה אירית (2011), המרכז להוראת המדעים בטכניון:

  חוברות בנושא דרכי הוראה והצעת לסדנאות סביבתיות מטעם המרכז להוראת המדעים בטכניון:

  ים תיכון וחופיו (עברית וערבית)

  חולות (עברית וערבית)

  חורש - חורשה (עברית וערבית)

  סביבה עירונית (עברית וערבית)

  נחלים (עברית וערבית)

  תעשייה (עברית וערבית)

  מדריך למורה לסדנאות סביבתיות


   

  ספרים נוספים

  G Tyler Miller  (2008), Living in the Environment: Principles, Connections and Solutions, Thomson learning

   

  Richard T. Wright  (2007) , Environmental Science—Toward a Sustainable Future, Pearson Prentice Hall

   
   
   
     תאריך עדכון אחרון:  22/11/2020    

  עדכוני rss