education - חינוך הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה
 
   
 
 
 
 
 
 
נושאים הקשורים לכל תכנית הלימודים - פעילויות
 
 

 

 

גיוון בהוראה

מטלות ביצוע בדגש יצירת תשבצים – אירית שדה

 

שילוב אנימציות וסרטונים ועריכתם - ד"ר עביר עאבד.

א. מצגת - הצעות לשילוב במסגרת מדעי הסביבה

ב. הנחיות לעריכת סרטונים בעזרת EDU

 

 

 

שילוב סרטונים בתחומי דעת שונים

במסגרת קורס מורים מובילים תשע"ג, המורים הכינו דפי צפייה ל 85 סרטונים בתחום דעת שונים (מערכות אקולוגיות, מים, אוויר, רעש ופסולת).
כל דף צפייה מכיל את הקישור לסרטון, תחום הדעת, הנושא, משך הסרטון, והצעות לפעילות בזמן ולאחר הצפייה.

הסרטונים מוינו לפי תחום הדעת, ולפי השפה שבה מוקרן הסרטון.
תפיסתם של בני האדם ויזואלית, ולכן אפשר לשפר את תהליך הלמידה באמצעות שימוש בעזרים ויזואליים. השימוש באמצעי זה עשוי להעלות את איכות ההוראה  ולהוסיף  לה ממד נוסף.  סרטונים משמשים להוראה למגוון רב של מטרות ושימוש נכון יכול להמחיש ויזואלית, להעשיר את השיעור, להסביר, לעורר דיון, לפשט את התוכן הנלמד, וכו'

לשימושכם

 

אוויר

בכל קישור דף עבודה וסרטון


 

מים


בכל קישור דף עבודה וסרטון

 

 

פסולת


בכל קישור דף עבודה וסרטון

 

 

רעש


בכל קישור דף עבודה וסרטון

 

 

מערכות אקולוגיות


בכל קישור דף עבודה וסרטון

עברית  

ערבית  

אנגלית  

טביעת רגל אקולוגיות

כדור הארץ שלנו

מגוון המינים / אפקט החממה והשפעתה על בריאות האדם

מגוון מינים

פוטוסינתזה

מדינות מפותחות ומתפתחות

טביעת רגל אקולוגית

שרשרת מזון באגם

הנדסה גנטית בחקלאות

סלע החוואר

יצור אנסולין בשימוש בהנדסה גנטית

שרשרת המזון, פוטוסינתיזה, פירמידת האנרגיה

השבת העופות הדורסים לטבע

הצלת כדור הארץ-שבירת הזיהום

מגוון המינים / אפקט החממה

הדברה ביולוגית

בין סביבה לפיתוח

סימביוזה

טורף ונטרף

מארג מזון

שרשרת מזון באגם

המגוון ביולוגי

 

 

חלופות אנרגיה

 

 

נסיגת ים המלח והבולענים

 

 

טביעת רגל פחמית

 

 

שטחים פתוחים וזיהום סביבתי

 

 

שרשרת מזון באגם

 

 

סכנת המדבור

 

 

 

 


תכנון וניהול סביבתי

 

בכל קישור דף עבודה וסרטון

 


סוהיר סורה ומדי קן
רכזות קורס מורים מובילים תשע"ג – תשע"ד

 

 

עמוד זה מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן האתרים החיצוניים לאתר המשרד, לרבות הפרסומות הכלולות בו, הינו באחריות בעלי האתרים ואינו באחריות משרד החינוך.

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  01/04/2015    

עדכוני rss