education - חינוך הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה
 
   
 
 
 
 
 
 
תחרות "פרס המים של שטוקהולם" לנוער בישראל לשנת 2019
פרס המים 2019
 

1.  כללי
תחרות "פרס המים של שטוקהולם לנוער" היא תחרות לבני נוער הכותבים עבודות מחקר בתחום "המים ושימורם" תוך התייחסות להיבטים שונים – מדע, טכנולוגיה, חברה ורוח. התחרות נערכת בארץ בחסות ובארגון הפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל-אביב, בתמיכת קרן רחל ומנואל קלצ'קי וג'ואיש נשיונל פאנד ארה"ב אשר תמיכתה בפרויקט, מוקדשת לזכרו של זאבי כהנוב ז"ל, ובשיתוף הפיקוח המרכזי על מדעי הסביבה במשרד החינוך. הזוכים בתחרות הארצית נשלחים לייצג את ישראל בתחרות בין-לאומית הנערכת מדי שנה בשטוקהולם בחסות בית המלוכה השוודי.
השתתפות בתחרות מקנה לבתי הספר:
• שיתוף פעולה עם מכוני מחקר ועזרה ביצירת קשר בין התלמידים למנחים אקדמים.
• חשיפה באמצעי התקשורת וביקור של שגריר שוודיה בבית הספר הזוכה.


2.   קהל היעד של התחרות והיקף העבודות המשתתפות

התחרות מיועדת לבני נוער בגילים 19-14, יחידים או קבוצות (ובהן עד 2 חברים). אפשר להגיש לתחרות עבודות בשני היקפים:
-   עבודת מחקר מקיפה: עבודה ו/או פרויקט גמר
- עבודת מחקר מצומצמת: פרויקט הערכה חלופית ו/או מעורבות חברתית.


3.  נושאי העבודות

להלן דוגמאות לנושאים לעבודות בתחומי דעת שונים (לפי סדר א'-ב') הלקוחים מתוך עבודות שהוגשו בעבר ועלו לגמר בתחרות:
אמנות/צילום – תערוכה בנושאים כמו "הצילו את ים המלח", "מקורות המים בישראל"
ביוטכנולוגיה – חיישנים מיקרוביאליים לניטור רעילות אקוטית במים
ביולוגיה – שונית האלמוגים באילת, שימוש בבעלי חיים או בצמחים לטיהור מים
גאוגרפיה – פריסת מקורות המים בישראל
היסטוריה – מובילי המים בישראל: מאקוודוקט רומי ועד המוביל הארצי
הנדסה – מערכת לטיפול מידי בדליפות נפט ממיכליות
חקלאות – גידול בתנאים מדבריים למטרת חיסכון במים
טכנולוגיה – מתקן להתפלת מי ים באמצעות אנרגיה סולארית
כימיה – ניטור איכות המים
מדע המדינה – הסכמי מים במזרח התיכון כמודל לשיתוף פעולה בדרך לשלום
מדעי הסביבה – השפעת המיקום של רפתות ליד מקור מים על איכות המים, שימוש בבעלי  חיים או בצמחים לטיהור מים
מעורבות חברתית – יום פעילות חברתית לבית הספר היסודי בנחל איילון. 
סוציולוגיה – הרגלי צריכת המים בקרב הנוער
פיזיקה – בדיקת גיל המים
שיווק – קמפיין שיווק החסכמים והשפעתו על משק המים
תנ"ך – חשיבות מקורות המים במיתוס האתני והצורך בשימורם

4.   הפרסים

-  התלמידים הזוכים במקום הראשון והמורה המלווה את הפרויקט יישלחו לתחרות הבין-לאומית בשטוקהולם.
- התלמידים הזוכים שיבחרו ללמוד באוניברסיטת תל-אביב ויתקבלו כסטודנטים מן המניין לפי נהליה, יקבלו מן האוניברסיטה מלגת לימודים לשנת לימודים אחת (כ-10,000 ש"ח).
-  יוענק פרס כספי בשווי 1000 ש"ח לעבודות המחקר המקיפות הטובות ביותר בכל אחד משלושת התחומים האלה: (1) טכנולוגיה ויזמות (2) מחקר ופיתוח (3) חברה ורוח. כמו כן תוענק לתלמידים כותבי העבודות זכאות למלגת לימודים בשווי 50% משכר הלימוד לשנה אחת, אם יבחרו ללמוד בפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל-אביב ויתקבלו כסטודנטים מן המניין לפי נהליה.
-  פרס כספי בשווי 500 ש"ח יוענק לכותבי עבודת המחקר המצומצמת הטובה ביותר.
- כל בתי הספר והתלמידים שישתתפו בתחרות יקבלו תעודות הוקרה.
-  פרס לבית הספר המתמיד: פרס כספי בשווי 5000 ש"ח יוענק לבית הספר שמתמיד להגיש עבודות לתחרות מדי שנה ומתחייב לתכנית הרחבה והעמקה של מחקר המים ולהגשת עבודות לתחרות גם בשנים הבאות. חלוקת הפרס מותנית במימון נותני החסות.


5.    לוח הזמנים והרישום

הגשת המועמדות: עד כ"ג באדר א' ה'תשע"ט, 28.02.2019  (יש למלא את טופס ההרשמה ולשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה בטופס).
הגשת הפרויקט: עד כ"ד באדר ב' ה'תשע"ט, 30.03.2019 (יש לשלוח את העבודה בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל).
 
טפסי הרשמה יפורסמו בהמשך לפרטים אפשר לפנות אל הגב' הלנה טננבאום,
רכזת פרס המים באוניברסיטת ת"א, טל' 03-6408657, 054-6493223

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  17/11/2018    

עדכוני rss