education - חינוך הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה
 
   
 
 
 
 
 
 
חוקרים סביבה 8
תשע"ט
 


משרד החינוך, המשרד להגנת הסביבה והטכניון, משתפים פעולה בפרויקט "חוקרים סביבה" המיועד לתלמידי מגמות מדעי הסביבה. בתחרות 3 קטגוריות: עבודות חקר, תמונות וסרטונים

.

סיכום פעילויות חוקרים סביבה תשע"ט

 

1. פרויקט תחרותי לעבודות חקר מצטיינות במדעי הסביבה

הקטגוריה הראשית והחשובה בתחרות היא תחרות עבודות חקר.

במסגרת הפרויקט מוזמנים תלמידי מדעי הסביבה, המבצעים עבודות חקר  "אקוטופ"  להגיש את עבודותיהם לשיפוט. תלמידים שעבודותיהם ראויות יוזמנו להשתתף בכנס חוויתי ומיוחד, שבו יוצגו עבודות האקוטופ בעזרת כרזה, המפרטת את נושא המחקר, שלבי העבודה והמסקנות. ניתן יהיה להוסיף דגמים, סרטונים כתבות ועוד.

עבודות שנכתבו על ידי יותר מתלמיד אחד תוכלנה להיות מוצגות על ידי תלמיד אחד או יותר מהקבוצה.

העבודות, הכרזות והסברים יוצגו לתלמידים עמיתים ולצוות שיפוט.

הכנס יתקיים ביום שני ג ניסן  תשע"ט, ה-8 באפריל 2019, בטכניון

פרטים על הכנס שנערך בשנה שעברה תוכלו למצוא באתר (חוקרים סביבה תשע"ח).

לתלמידים הזוכים במקומות הראשונים יחולקו תעודות ופרסים.

קובץ ניקוד והנחיות לתחרות עבודות החקר בקישור, בו מפורטים שלבי השיפוט השונים, הנחיות, הקריטריונים להערכה והניקוד לתחרות על כל חלקיה ושלביה.2. "חוקרים סביבה בעין המצלמה"

קטגוריה נוספת לתחרות היא צילום תמונות. התצלומים שישתתפו בתחרות השנה יהיו בנושא: "הסביבה בשירות האדם".

קובץ ניקוד והנחיות לתחרות הצילום בקישור3. "תחרות סרטוני עשייה סביבתית" – תחרות סרטונים להצגת העשייה הסביבתית בבתי ספר

הקטגוריה השלישית בתחרות היא סרטוני עשייה סביבתית, גם תורמים לסביבה וגם זוכים בפרסים.

כל מה שצריך לעשות הוא לתעד את העשייה הסביבתית שלכם.....

קובץ ניקוד והנחיות לתחרות סרטוני עשייה סביבתית בקישור

יש להירשם לתחרות עבודות החקר, תחרות הצילום או תחרות הסרטונים לא יאוחר מ 30 נובמבר 2019 בקישור.
 


בתי ספר יכולים לגשת לשלוש הקטגוריות.

את העבודות הצילומים והסרטונים יש להעביר בדוא"ל עד:

יום רביעי  טו  אדר א' תשע"ט, ה- 20 לפברואר 2019 למרכזת הפרויקט:
סורה סוהיר טלפון: 054-2460320 | מייל: osmak123@gmail.com

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  15/11/2019    

עדכוני rss