education - חינוך מחשבת ישראל
 
   
 
 
 
 
 
 
בחינת מפמ"ר על יחידת הלימוד הראשונה תשע"ה לתלמידי יא-יב
מה עושים תלמידי יא-יב השנה (תשע"ה) שצריכים להשלים או לתקן בחינת בגרות של היחידה הראשונה?
 

זוהי שאלה שהופנתה ע"י מורים רבים, כיוון שבעקבות הרפורמה של משרד החינוך, לא תתקיים בחינת בגרות חיצונית על יחידת הלימוד הראשונה במחשבת ישראל בשנה זו (תשע"ה).

 

נדגיש תחילה כי יש לזכור שהציון במחשבת ישראל ברמה מוגברת מורכב מחמש יח"ל, ולכן גם אם תלמיד נכשל ביחידה אחת הוא עדיין יכול לעבור ולהצליח בציון הכולל.

 

עם זאת, כדי לאפשר לתלמידים שנכשלו או קיבלו ציון נמוך ביחידה הראשונה לשפר את ציונם, וגם על מנת לאפשר לתלמידים שהצטרפו למגמה בכיתה י"א להשלים את היחידה הראשונה – תתקיים השנה בחינת בגרות ארצית במועד שנקבע בלוח הבגרויות.

 

כיוון שהפנייה הגיעה מבתי ספר רבים, הבחינה לא תהיה בית-ספרית, אלא בחינת מפמ"ר ארצית (זהה לכל בתיה"ס הרלוונטיים), אולם בדיקת הבחינה תיעשה על ידי מורה ביה"ס לפי מחוון שישלח למורים עם הבחינה.

 

המיקוד הראשוני לבחינה הוא על פי תכנית הלימודים שפורסמה השנה (לכיתות י') באתר המפמ"ר. מיקוד נוסף יינתן לקראת הבחינה. 
תאריך הבחינה כפי שפורסם בלוח הבחינות הארצי נכון לעכשיו הוא 25/6/15.
הבחינה תישלח לביה"ס בסמוך לבחינה.
הדיווח על הציונים וכו' ייעשה כמו ביחידות הלימוד המתקדמות.
פרטים בהמשך.

 

כל בי"ס שמבקש שתלמידים שלו ייבחנו בבחינה זו מתבקש לפנות אלינו מראש, ולא יאוחר מ-26/3/15. עלינו להסדיר מראש אישור לכל בי"ס כזה.
בפנייה יש לציין מהו ביה"ס, מיהו המורה המלווה, ומהו מספר התלמידים הנבחנים. יודגש שוב שמדובר רק על תלמידים בכיתות י"א-י"ב, שאינם שייכים לרפורמה החדשה.

 

לרישום לבחינת מפמ"ר ארצית על יח"ל ראשונה בתשע"ה:

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/03/2020    

עדכוני rss