education - חינוך מחשבת ישראל
 
   
 
 
 
 
 
 
אתרים להעשרה
מבחר אתרים למורי מחשבת ישראל (ממלכתי)
 
 1. אתר מחשבת ישראל -  משרד החינוך, אוֹחַ
  האתר הרשמי של המקצוע. מידע על תכנית הלימודים, הנחיות בנושא בחינות בגרות והערכה חלופית (עבודות חקר, סיורים לימודיים), חומרי לימוד והדרכה, עדכונים על השתלמויות וכנסים, מאגרי שאלות, ועוד.
 2. תרבות IL – משרד החינוך בשיתוף מט"ח
  יש ללחוץ על  -> מחשבת ישראל  -> מורי מחשבת ישראל
   באתר עזרים דידקטיים וחומרי העשרה  מגוונים כגון: סרטונים, פעילויות, מבחנים וכיו"ב.
  מאורגנים על פי ספרי הלימוד של מחשבת ישראל.
  מתאמת: זמרת דפני, מדריכת מחשבת ישראל
  אנא שלחו חומרים נוספים משלכם ל- zimratd@gmail.com
 3. אתר "ובחרת בחיים – ערך חיי אדם בתרבות ישראל" – משרד החינוך בשיתוף מט"ח אתר על ספר הלימוד "ובחרת בחיים" . הספר סרוק בשלמותו באתר "כותר" ועליו שכבות המידע:
  העשרות, הצעות דידקטיות, מושגים, סרטונים, דוגמאות לבחינות בגרות, וכד'.
 4. עוד מחשבת ישראל – (אתר פרטי)
  חומרי העשרה במחשבת ישראל באופן כללי ועל פי יחידות הלימוד השונות, מצגות וסרטים, עבודות חקר ועבודות דוקטורט, כולל פינות שבועיות קבועות כמו 'פרשת השבוע'.
  מנהל האתר: ד"ר מרטין ססלר, מדריך מחשבת ישראל 
 5. יוטיוב – מחשבת ישראל בחינוך הממלכתי
  מקבץ הרצאות מצולמות (תכנים ודידקטיקה) מתוך השתלמויות מתוקשבות על ספרי הלימוד.
 6. פורום מורות ומורי מחשבת ישראל בפייסבוק
  פורום מורים בו מתאפשר שיח פתוח בין מורים למחשבת ישראל, בקשות לעזרה והתייעצות, העלאת רעיונות לפעילויות וכד'. להצטרפות לפורום יש להקיש על החיבור וללחוץ על כפתור ההצטרפות.
  מנהל הפורום: איתן כהן, מדריך מחשבת ישראל
 7. מושגים במחשבת ישראל
  אתר העוסק במושגים המופיעים בספרי הלימוד ביחידת הלימוד הראשונה, ומאפשר לימוד אינטראקטיבי של התלמידים ("בחן את עצמך"). (האתר אינו מהווה הגדרה רשמית ומלאה של המושגים אלא נועד בעיקר להפעלה ולשיתוף תלמידים סביבם.)
  מנהל האתר:
  איתן כהן, מורה למחשבת ישראל
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/02/2014    

עדכוני rss