education - חינוך מחשבת ישראל
 
   
 
 
 
 
 
 
כנס ארצי שנתי למורים-תשעו
 

 

כמדי שנה, התקיים הכנס השנתי למורי מחשבת ישראל בל"ג בעומר (26.5.16)  . מטרת הכנס לאפשר מפגש של מורים מכל הארץ, העשרה, לימוד משותף, הצגת והצגת יוזמות ועדכונים.

בכנס השתתפו גם סטודנטים מתכנית 'אופקים' באוניברסיטת ת"א, אשר ייכנסו להוראת מחשבת ישראל בשנת הלימודים הבאה. 
הכנס הוקדש ליחידת הלימוד 'הטוב והרע בהגות היהודית', שמזמנת גישות מגוונות בשיח על מקומו של הרע בעולם, שיח שמתקיים בין הוגים שונים במרוצת הדורות וממשיך בכיתות בין המורים ובין התלמידים.

 

הנכם מוזמנים לצפות במצגות שהוצגו בכנס:

מצגת הערכה חלופית - תיכון אור, טליה אברמוביץ

מעגלי שייכות-למידת עמיתים - תיכונט, ע"ש אלתרמן

 


הזמנה ותכנית הכנס

 

הרצאות ומעגלי למידה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/06/2016    

עדכוני rss