education - חינוך מחשבת ישראל
 
   
 
 
 
 
 
 
הערכה חלופית במחשבת ישראל
 

במוקד המקצוע מחשבת ישראל דיונים ערכיים ופילוסופיים הנוגעים למגוון תחומי החיים - נפש האדם, זהות, מוסר, אמונה באלוהים, ועוד. יחידות הלימוד השונות נועדו להעשיר את ידיעות התלמידים, להציע מגוון עמדות והשקפות עולם, ובסופו של דבר לעודד את התלמיד או התלמידה בתהליך של גיבוש עמדה אישית, מבוססת ומנומקת.

על  כן, מטלות הסיכום בהוראת מקצוע הלימוד מחשבת ישראל צריכות לדרוש מהתלמיד להפגין הבנה טובה של הסוגיות הנלמדות ושל העמדות השונות שהוצגו לאורך השנה, אך באותו הזמן מן הראוי יהיה שמטלות אלה יאפשרו לתלמיד לבצע מחקר עצמאי, ולהביא לידי ביטוי עמדה אישית ועצמאית, המתייחסת למגוון המקורות שנלמדו לאורך השנה.

להלן כמה הצעות להערכה חלופית במחשבת ישראל:

 


את שאהבה נפשי


 

הטוב והרע בהגות היהודיתובחרת בחיים • מעגלי שייכות

 • כתיבת מכתב - מעגלי שייכות - אריאלה נויבריט
 • עבודת סיכום - מעגלי שייכות - טל איזיק הופמן
 • בית מדרש - ערבות הדדית - מעגלי שייכות - אריאלה נויבריט
 • עבודת סיכום - מעגלי שייכות - זמרת דפני
 • עבודת חקר משפחתית - מעגלי שייכות - רותי בידץ
 • עבודה מסכמת -מסלול טיול מעגלי שייכות - שלומי כרם ומעיין מורג - חדש
 • ראיונות או פאנל - מעגלי שייכות או שמונה פרקים - עפרה ליבוביץ-גולדברג
 • דמויות ואישים - ובחרת או מעגלי שייכות - הילה כהן
 • דמויות ואישים - עיתון לדוגמא - הילה כהן


  שמונה פרקים לרמב"ם  כללי

 •  
   
   
      תאריך עדכון אחרון:  09/05/2017    

  עדכוני rss