education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
מאגר לשאלון 801 החל ממועד קיץ תשע"ב
 

המאגר מיועד לשאלון הבגרות במתמטיקה 35801 ומכיל בתוכו את כל השאלות העדכניות לשאלון זה.
המאגר מבוסס על "מאגר שאלות במתמטיקה לבחינת הבגרות ב- 3 יחידות לימוד", שיצא לאור בשנת תשנ"ח, ועל תוספות למאגר שפורסמו באתר המפמ"ר בשנים האחרונות.
השאלות החדשות שהתווספו למאגר מכילות, בין היתר, גם שאלות עתירות מלל, ושאלות שפתרונן מבוסס על תובנה, ניתוח ויישום ידע מתמטי.

המאגר יהיה תקף החל מקיץ תשע"ב.

 

 

מאגר השאלות בעברית

 מבוא 

 תוכן העניינים 

 משוואות, גרפים ופרבולות 

 שינוי נושא נוסחה 

 בעיות מילוליות 

 קריאת הגרפים

 גיאומטריה אנליטית

 סדרות, סטטיסטיקה והסתברות 

 המשך סטטיסטיקה והסתברות 

 טריגונומטריה

 

המאגר בערבית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/03/2013    

עדכוני rss