education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
מאגר לשאלון 802 (381)
 

מבוא

הספר שלפניכם הוא מאגר שאלות מעודכן לשאלון 35802

הספר מבוסס על "מאגר שאלות במתמטיקה לבחינת הבגרות ב- 3 יחידות לימוד", שיצא לאור בשנת תשנ"ח.

 

הרעיונות שעמדו ביסוד בניית המאגר המעודכן היו:

  • להנגיש את המתמטיקה כשפה אוניברסאלית, ברמות מסוימות, לכלל האוכלוסייה;
  • לקשר את המתמטיקה לחיי היום יום;
  • לפתח אינטואיציה מתמטית;
  • להכשיר אדם בוגר בעל מיומנויות חשיבה ולמידה, שיאפשרו לו להצליח בסביבה המודרנית;
  • להכשיר אדם בעל יכולות אוריינות מתמטית, כלומר, אדם היודע לעבד מידע מילולי וויזואלי לשפה המתמטית.

השאלות שהתווספו  למאגר מנוסחות על בסיס מקורות מידע בייצוגים שונים, ופתרונן מבוסס על יישום ידע מתמטי קודם, ניתוח נתונים ותובנה. בחלק מהשאלות הפתרון לא חייב להיות פתרון אלגברי, אך חשוב שהוא יהיה מלווה בהסבר לוגי מתמטי.

כמו כן נוספו למאגר שאלות וסעיפים עם הקשרים מציאותיים.

 

יש להדגיש כי בבחינת הבגרות ניתן לשנות בכל שאלה מהמאגר את המספרים המופיעים בשאלה, להוסיף סעיפי מדרגה, להוריד סעיפים, להוסיף סרטוטים וכדומה.

 

שאלה בבחינה עשויה להיות מורכבת משאלות שונות  באותו נושא. כמו כן, עשויות להופיע בשאלון 35802 (035381) עד שתי שאלות שאינן מתוך המאגר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קבצי word  קבצי PDF  קבצים בערבית

תוכן העניינים

פונקציות וגרפים

סדרות חשבוניות והנדסיות

גדילה ודעיכה

סטטיסטיקה

הסתברות

התפלגות נורמלית

טריגונומטריה במישור

טריגונומטריה במרחב

תוכן העניינים

פונקציות וגרפים

סדרות חשבוניות והנדסיות

גדילה ודעיכה

סטטיסטיקה

הסתברות

התפלגות נורמלית

טריגונומטריה במישור

טריגונומטריה במרחב

תוכן העניינים

פונקציות וגרפים

סדרות חשבוניות והנדסיות

גדילה ודעיכה

סטטיסטיקה

הסתברות

התפלגות נורמלית

טריגונומטריה במישור

טריגונומטריה במרחב

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/06/2017    

עדכוני rss