education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
פיתוח תוכנית לימודים חדשה
 

לעוסקים בחינוך מתמטי שלום רב,

בשנים האחרונות פועלת ועדה לכתיבת תכנית הלימודים במתמטיקה לחטיבה העליונה.

 

אנו שמחים להציג את טיוטת התכנית החדשה.

 

3 יח"ל (המסלול היישומי):

לפניכם קובץ "מבוא", המסביר את הרציונל ואת המבנה של התכנית, וקבצים המפרטים את התכנים המיועדים לכיתות י', י"א ו- י"ב. בכל אשכול בתכנית מפורטים הנושאים המתמטיים הנלמדים, מטרות כלליות ואופרטיביות ודוגמאות.

 

4 יח"ל , 5 יח"ל: 

לפניכם קבצים המפרטים את הנושאים המתמטיים ומטרות התכניות.

 

נשמח לקבל מכם הערות והארות בנוגע לתכנית.

 

יש לשלוח את התגובות לכתובת דוא"ל:

Newmathcurriculum3pt@gmail.com

 

 

תודה,

ועדת תכנית הלימודים במתמטיקה

 

 

תכנית הלימודים 4 יח"ל יוד

 

תכנית הלימודים 4 יח"ל י"א

 

תכנית הלימודים 4 יח"ל י"ב

 

תוכנית הלימודים 5 יח"ל יוד

 

תוכנית הלימודים 5 יח"ל י"א

 

תוכנית הלימודים 5 יח"ל י"ב

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/07/2020    

עדכוני rss