education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
רשימת המדריכים הארציים והמרכזים למתמטיקה - חטיבת ביניים
 
 

במהלך שנה"ל תש"ף תתקיים הדרכה אינטנסיבית בכל אחד מבתי הספר שבהם נלמדת מתמטיקה בהתאם לתוכנית הלימודים החדשה.

לבירור שם המדריך או המדריכה ומועדי ההדרכה ניתן לפנות למדריך המחוזי באזורכם בהתאם לרשימה המצורפת.

 

צוות הפקוח על הוראת המתמטיקה

שם

תפקיד

טלפון נייד

גב' נרית כץ

מנהלת תחום הדעת – מתמטיקה על יסודי

054-3181275

ד"ר אסעד מחאג'נה

מפקח על המגזר הערבי והבדואי בדרום

050-6283418

סלימאן סלאמה

מפקח על המגזר הדרוזי והבדואי בצפון

050-6283184


רשימת המדריכים הארציים והמחוזיים למתמטיקה - חטיבת ביניים 

שם

מחוז

מספר טלפון

 

 

שרית ביטון 

מחוז דרום

052-8714853

אוסנת בורשטין

ארצי, מחוז חיפה

052-5903733

פאתנה מרג'יה

ארצי מגזר, מחוז צפון ערבי

050-7254403

מריט דרעי

ארצי חט"ב חמ"ד

054-6547055

שגית רסולי

מחוז דרום

050-6920006

מחמד אלמחדי

מחוז דרום-מגזר

050-5453855

נעמה טל

מנהל לחינוך התיישבותי

050-7321926

מרוות עתמנה

מחוז חיפה-מגזר

050-5222592

איילת קריספין

מחוז ירושלים

050-2721656

ד"ר דוד פיילכנפלד

מחוז מנח"י

050-6283571

שלומית דוידוביץ

מחוז מרכז

054-7205089

מרב פוגל

מחוז מרכז

050-4414955

 

 

 

איריס אריאלי

מחוז צפון

052-3848563

רשא סלאמה

מחוז צפון - דרוזי

050-9814714

טל בן יוסף

מחוז תל אביב

050-2122003

רבקה קלטוביץ

מפקחת מחוז חרדי

050-4101617

 

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/09/2019    

עדכוני rss