education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים החדשה לכיתות ז, ח, ט
 
תכנית הלימודים הרשמית להוראת המתמטיקה בחטיבות הביניים אושרה על ידי וועדת המקצוע ויו"ר המזכירות הפדגוגית בשנים תשע"ב-תשע"ג.
 
התכנית נכתבה במקור על ידי ועדת התכנית במתמטיקה לחטיבת הביניים בראשותו של פרופסור עמוס ארליך והופעלה בהדרגה החל משנת תש"ע.
 
 
התכנית עודכנה על ידי תת ועדה שמונתה על ידי יו"ר המזכירות הפדגוגית ומופעלת בהדרגה החל משנת תשע"ג. התכנית המעודכנת היא התכנית שאושרה ומפורסמת באתר זה.
 
התכנית המעודכנת לכיתה ז' בתוקף החל משנת הלימודים תשע"ג.
התכנית המעודכנת לכיתה ח' בתוקף החל משנת הלימודים תשע"ד.
התכנית המעודכנת לכיתה ט' תיכנס לתוקף החל משנת הלימודים תשע"ה.
 
 
 
 
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/08/2019    

עדכוני rss