education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
עתודה מדעית טכנולוגית
 

כללי

תוכנית ייעודית למתמטיקה לתלמידי עמ"ט - תש"ף

 

 חוברת העשרה שלמה לכיתות ז' - ט' עבריתערבית

 

כיתה ז'

לפניכם חוברות מתאימות להוראה לכיתה ז' במסגרת העתודה המדעית

 

 משוואות ושאלות מילוליות

 משוואות ושאלות מילוליות - ערבית

שאלות בתחום הגאומטרי

 שאלות בתחום הגאומטרי - ערבית

 שאלות תנועה

 שאלות תנועה - ערבית

 שאלות תנועה למורה

 כתיבה מדעית

 כתיבה מדעית בערבית

 כתיבה מדעית למורה

 חוברת העשרה בעברית

 שאלות מילוליות בנושא אמדן ושברים פשוטים

 

 

כיתה ח'

 פותרים אי שוויונות בקלות

 פותרים אי שוויונות בקלות - ערבית

משוואות ושאלות מילוליות

 משוואות ושאלות מילוליות - ערבית

 בעיות על מספרים טבעיים

 חוברת העשרה בעברית

 שאלות אחוזים ותערובת, עבריתערבית

 יחידת לימוד בטריגונומטריה, עבריתערבית

 יחידת לימוד בטריגונומטריה למורים

 שאלות הספק

 שאלות הספק בערבית

 חוברת לוגיקה   - עברית

חוברת לוגיקה - ערבית

כיתה ט'

 אי שוויונות

 פעילויות מתמטיות רבות עוצמה לתלמיד

 מה ערך המערך- גווני אפור

 שאלות מילוליות

 שאלות מילוליות - ערבית

 חוברת העשרה בעברית 

 חוברת מיומנויות אלגבריות

 תוספת שאלות בגאומטריה כולל סעיפים בטריגונומטריה

 תוספת שאלות בגאומטריה כולל סעיפים בטריגונומטריה - ערבית

יחסים טובים - על יחסים ושטחים

מרובעים ושטחים

בעיות בניה לכיתה ט

מגרף לתכונות וחזרה - חדש  (PDF)

מגרף לתכונות ובחזרה - חדש (וורד)

מגרף לתכונות ובחזרה - ערבית

הרחבת עולם הפונקציות למורה

הרחבת עולם הפונקציות - הזזות ומתיחות לתלמיד

פונקציית הערך המוחלט למורה מעודכן

 פונקציית ערך מוחלט לתלמיד    פונקציית ערך מוחלט לתלמיד - ערבית

שאלות מתקדמות בטרפז (שטחים)

שאלות פתוחות - geometry

מצאו את הפתרון הטוב ביותר - חלק א - לתלמיד

מצאו את הפתרון הטוב ביותר - חלק ב - לתלמיד

מצאו את הפתרון הטוב ביותר - חלק ג - לתלמיד

מצאו את הפתרון הטוב ביותר - חלק א - למורה

מצאו את הפתרון הטוב ביותר - חלק ב - למורה

מצאו את הפתרון הטוב ביותר - חלק ג - למורה
 

מבחנים לכיתות עמ"ט

כיתה ז'

מבחן תשע"ב

מבחן תשע"ג

מבחן תשע"ד

מבחן תשע"ה    מחוון

מבחן תשע"ו     מחוון

מבחן תשע"ז     מחוון

מבחן תשע"ח    מחוון     מבחן בערבית

מבחן תשע"ט    מחוון     מבחן בערבית

כיתה ח'

מבחן תשע"ג

מבחן תשע"ד

מבחן תשע"ה    מחוון

מבחן תשע"ו     מחוון

מבחן תשע"ז     מחוון

מבחן תשע"ח    מחוון      מבחן בערבית

מבחן תשע"ט    מחוון      מבחן בערבית

כיתה ט'

מבחן תשע"ד

מבחן תשע"ה    מחוון

מבחן תשע"ו     מחוון

מבחן תשע"ז     מחוון

מבחן תשע"ח    מחוון     מבחן בערבית

מבחן תשע"ט    מחוון     מבחן בערבית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/10/2019    

עדכוני rss