education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
מבדק איתור מתקשים – מתמטיקה – כיתה ז'
 

מבדק איתור קשיים – כיתה ז', תשע"ח

כיתה ז' הינה כיתה הטרוגנית בה משולבים כל התלמידים בשכבה באופן שווה.
יחד עם זה ידוע לנו כי יש תלמידים שמגיעים לכיתה ז' עם חסרים וקשיים ועלינו לקדם כל תלמיד לפחות לרמת הכיתה.
בכל שנה בשנים האחרונות, התקיים מבדק איתור שמטרתו הייתה איתור קשיים של תלמידים בכניסה לכיתה ז'. מבדק האיתור נוצל גם לשיבוץ להקבצות. השנה, נקיים מבדק איתור שמטרתו הבלעדית היא איתור קשיים ותכנון דרכי פעולה לטיפול בהם.
מבדק האיתור, שיתקיים בין ה- 6.11.17 - 8.11.17 יבדוק ידע בסיסי בלבד ומתוצאותיו ניתן יהיה לאתר את הקשיים של התלמידים ולטפל בהם אם באופן פרטני ואם במסגרת הכיתה באמצעות הוראה דיפרנציאלית.
אין צורך לשתף במבדק תלמידים שמתגלים כתלמידים חזקים כבר בתחילת כיתה ז'.

בהצלחה לכולם,

נרית כץ
מפמ"ר מתמטיקה על יסודי

 

ניצה שיאון
מדריכה ארצית חטיבת ביניים

מבדק איתור

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/09/2017    

עדכוני rss