education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
מתמטיקה
תכנית לימודים במתמטיקה לבית הספר היסודי בכל המגזרים
 

בשנת הלימודים תשס"ז התכנית תחייב את כיתות א'-ה'.

בשנת הלימודים תשס"ח התכנית תחייב את כל שכבות הגיל בבית הספר היסודי.

 

 

 לקובץ מבוא התכנית

 

 

 

 אפשר לרכוש את תכנית הלימודים בהוצאת "מעלות",
רח' קרליבך 29, תל-אביב, 61201
טלפון: 03-5614121
פקס: 03-5611996

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/07/2021    

עדכוני rss