education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
התאמת תכנית הלימודים לתלמידי חינוך מיוחד
 

מסמך התאמת תכנית הלימודים במתמטיקה לתלמידי החינוך המיוחד מיועד למורי תלמידים עם צרכים מיוחדים הלומדים במסגרות החינוך המיוחד או המשולבים בכיתות רגילות. המסמך כולל התאמות לארבעה נושאים מתוך תכנית הלימודים של בית הספר היסודי: מספרים טבעיים, הכוללים פרק בנושא המבנה העשרוני, פעולות חיבור וחיסור, פעולות כפל וחילוק ושאלות מילוליות המשולבות בכל אחד מהפרקים הקודמים. שאר נושאי תכנית הלימודים יפותחו בהמשך.

 

המסמך מאורגן על-פי נושאי תוכן מתמטי המופיעים בתכנית הלימודים תוך יצירת קישורים בין מסמך ההתאמות, תכנית הלימודים הרגילה ומסמך ציוני הדרך. מוצגים בו דוגמאות לפעילויות והערות והבהרות דידקטיות.

 

מסמך ההתאמות הוא תוצר של שיתוף פעולה בין האגף לחינוך מיוחד, המזכירות הפדגוגית והפיקוח על הוראת המתמטיקה.
אנו תקווה שהמסמך יהיה כלי עזר בידי מורי המתמטיקה בבית הספר היסודי, המלמדים תלמידים עם צרכים מיוחדים.

 

 מסמך התאמות לתכנית הלימודים במתמטיקה

 

מתווה לארגון תכני הלמידה במתמטיקה לתלמידי חינוך מיוחד.pdf

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/12/2017    

עדכוני rss