education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
תכניות לימודים
קדם יסודי
 

וועדת התכנית למתמטיקה לחינוך הקדם יסודי, פעלה באגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים.

הוועדה כללה מומחים למתמטיקה מהאקדמיה, ממכללות להכשרת עובדי הוראה ומחנכות הגיל הרך (מפקחת, מדריכה וגננת).

מטרת הוועדה היתה לכתוב תכנית לימודים חדשה מחייבת, שתחליף את "תכנית המסגרת" משנת 1995 בנושא זה.

התכנית מיועדת לעובדי חינוך בגיל הרך ומתייחסת למתמטיקה כתחום דעת.

 

לעיסוק במתמטיקה בגיל הגן חשיבות רבה הן מהפן הדידקטי והן מהפן המתמטי, שכן בגיל הרך מונח היסוד- הבסיס, עליו תימשך הבניה.  

אנו תקווה שהתכנית תביא לביסוס הידע של מחנכות הגיל הרך במתמטיקה.

הדוגמאות בתכנית תוכלנה לשמש את המחנכות כבסיס לפיתוח מגוון פעילויות מותאמות לצורכי ילדי גניהן, במסגרות פעילות שונות (מליאה, קבוצה ואישית).

 

 קובץ תכנית הלימודים במתמטיקה לחינוך הקדם יסודי

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/07/2016    

עדכוני rss