education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
משימות הערכה
 

משימות הערכה במספרים טבעיים ופעולות החשבון

 

משימות הערכה בשברים פשוטים

 

משימות הערכה במספרים עשרוניים ואחוזים

 

משימות הערכה בגיאומטריה ומדידות

 

משימת הערכה בחקר נתונים וממוצע : "בול פגיעה" למורה    לתלמיד   בערבית

 
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/05/2020    

עדכוני rss