education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
גיאומטריה - יסודי
 

לפניכם פעילויות בגיאומטריה, להפעלה בכתה:


 מצולעים מעולם אחר

 

 פירוק והרכבה של מצולעים

 

 פעילויות גזירה 

 

 קטעים ומצולעים 

 

 בניית משולשים

 

  משולשים שווי שוקיים


פעילויות באוריגמטריה:


מערך שיעור המשלב הוראת סימטריה תוך כדי הכנת כרטיסי ברכה. הפעילות נכתבה על ידי המרכז הישראלי לאוריגאמי, והיא חלק ממערכי שיעור של "אוריגמטריה" - סביבת תוכן להוראת הגיאומטריה באמצעות קיפולי נייר.


 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/09/2018    

עדכוני rss