education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
צרכנות נבונה במתמטיקה
 

התכנית "עושים חשבון להגינות" משלבת את נושא ההגינות בצרכנות יחד עם יעדי תכנית הלימודים במתמטיקה לכיתות ה'.

 

הסוגיות הצרכניות השונות מזמנות תרגול בנושאים הנמצאים בתכנית הלימודים במתמטיקה לכיתה ה, כגון חקר נתונים, השוואת שברים, פתרון בעיות מילוליות ועוד.

 

התלמידים עוברים תהליך המשלב את שני היעדים העיקריים של התכנית – חשיפה לנושאי הגינות אותנטיים, והסקת מסקנות תוך עריכת חישובים. התובנות שאליהן מכוונים התלמידים להגיע אינן רק מספריות אלא גם ערכיות.

 

המועצה לצרכנות - הגינות בצרכנות מתמטיקה

 

צרכנות נבונה ומתמטיקה

משחק צרכנות דיגיטלית

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/03/2018    

עדכוני rss