education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
שיעורים פרטניים בנושא שברים
 

 הכרת השבר היסודי במודל שטח 

 

 הכרת שברים יסודיים על ישר המספרים

 

 הכרת השבר היסודי כחלק מכמות

 

 שברים לא יסודיים במודל השטח

 

 שברים לא יסודיים על ישר המספרים

 

 שברים לא יסודיים כחלק מכמות

 

 קישור בין המודלים להמחשת השבר

 

 מציאת השלם על פי חלקו

 

 שברים שווים - שימוש באמצעי המחשה

 

 שברים שווים - צמצום והרחבה

 

 השוואת שברים בעלי מכנים זהים

 

 השוואת שברים בעלי מונים שווים

 

 השוואת שברים - השוואה לחצי

 

 שברים גדולים מ-1 (שלמים ושאינם שלמים)

 

 מספרים מעורבים 1 

 

 שברים גדולים מ-1 - משבר למספר מעורב

 

 שברים גדולים משלם על ישר מספרים 

 

  חיבור וחיסור שברים בעלי מכנים שווים

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/02/2019    

עדכוני rss