education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
אתרים בארץ ובעולם
 

להלן קישורים לאתרים בארץ ובעולם לעזרתכם והנאתכם.

נשמח לקבל הצעות להוספת אתרים נוספים.

 

אתרים בארץ:

 

מרכז מורים ארצי למתמטיקה

 

אגף לחינוך קדם יסודי

 

אגף לחינוך יסודי  

 

ראמ"ה

 

המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל-יסודי

 

קשר חם  

 

האגף לתוכניות לימודים - יסודי

 

האגף לתכניות לימודים - חטיבת הביניים

 

אגף הבחינות   

 

מכון ויצמן המחלקה למדעים

 

מט"ח  

 

המרכז להשתלמויות מורים בשלומי 

 

אורט 

 

על"ה 

 

אלף אפס 

 

 

אתרים בעולם:

pisa

TIMSS

Freudenthal Institute

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/09/2011    

עדכוני rss