education - חינוך הפיקוח על המקצועות העצמאיים
 
 
 
 
 
 
 
 
לוח הודעות
 


תאריך

 

 מה חדש? הודעות ועדכונים

10/5/21

מורות/מורים הנחיות לשאלונים מותאמים תנ"ך יהדות עברית היסטוריה אזרחות תשפ"א הוטמעו בלשונית שאלונים מותאמים  בכל תחום דעת, ובלשונית נבחנים אקסטרניים.

19/4/2021

מורות/מורים הנחיות לשאלון מותאם עברית75281קיץ תשפ"א 

 
5.4.21

מורות/מורים נוהל לקביעת ציונים בית ספריים:  

היסטוריה לשנת תשפ"א

8.3.21

מורות/מורים נוהל לקביעת ציונים בית ספריים:  

אזרחות לשנת תשפ"א

   

22.2.2021

מורות/מורים בעברית מצ"ב תרגול:

תרגול לשימוש נכון בצורות תקינוות.

תשובון לשימוש נכון בצורות נכון בצורות תקינות.

14.2.2021

מורות/מורים נוהל לקביעת ציונים בית ספריים:  

ספרות לשנת תשפ"א

8.2.21

מורות/מורים בעברית מצ"ב מצגות חדשות 

מצגת חלקי הדיבור

3.2.21

מורות/מורים בעברית מצ"ב מצגות חדשות 

מבוא לגזרות הנחים

שורשים וצורות בחלקי הדיבור.

צורות וצורנים

עיצורי גרון

28.1.21

הארכת זמן הגשת מטלת ביצוע תשפ"א

 

בשל אתגרי השנה ומתוך רצון לסייע לבתי-הספר נדחה מועד הגשת מטלות הביצוע

יש להגיש את טופס מרכז הביניים למייל: matlatpa2021@gmail.com 

עד לתאריך:13/4/2021   א' אייר תשפ"א

בכל שאלה בנ"ל ניתן לפנות למדריכות המקצוע:

 

1.12.20

מורות/מורים נוהל לקביעת ציונים בית ספריים:  

יהדות לשנת תשפ"א

תנ"ך לשנת תשפ"א

22/12/20

מורות לתנ"ך השתלמות לשנת תשפ"א פרטים ורישום בקישור זה.

הוראות להאזנה בקישור זה.

 

21/12/20

מורות ליהדות /דינים השתלמות לשנת תשפ"א פרטים ורישום בקישור זה.

הוראות להאזנה בקישור זה.

21/12/20

מורות לספרות השתלמות לשנת תשפ"א פרטים ורישום בקישור זה.

הוראות להאזנה בקישור זה.

21/12/20

מורות לעברית השתלמות לשנת תשפ"א פרטים ורישום בקישור זה.

הוראות להאזנה בקישור זה.

21/12/20

מורים לעברית השתלמות לשנת תשפ"א פרטים ורישום בקישור זה

הוראות להאזנה בקישור זה.

21/12/20

מורות לאזרחות השתלמות לשנת תשפ"א פרטים ורישום בקישור זה

הוראות בתהליך האזנה בקישור זה.

21/12/20

מורות להיסטוריה השתלמות לשנת תשפ"א פרטים ורישום בקישור זה.

הוראות להאזנה בקישור זה.

1.12.20

מורות/מורים נוהל לקביעת ציונים בית ספריים  

יהדות לשנת תשפ"א

24.11.20

מורות/מורים חוזר באזרחות בנושא דגימת מטלת ביצוע לשנת תשפ"א +טופס מרכז ביניים הוטמע בתחום דעת.

1.11.20 מורות/מורים חוזר מפמ"ר לשנת תשפ"א הוטמע  בפינת המפמ"ר.

27.10.2020

מורות/ מורים מיקודים לשנת תשפ"א הוטמעו בלשונית תוכנית לימודים בכל תחום דעת.

 

26.10.2020

מורות/ מורים להיסטוריה הדרכה לכתיבת מחוון בהיסטוריה- תשפ"א בקישור זה 

 

26.10.2020

מורות / מורים לעברית מצ"ב הדגשים חשובים:

הוטמעו בלשונית עברית- תוכנית לימודים.

הדגשים לעולים חדשים הוטמעו בלשונית עברית עולים חדשים.

 

26.10.2020

מורות/ מורים לעברית מיקודים נוספים: הוטמעו בלשונית עברית בתוכנית הלימודים

 

1.10.2020

מורות/ מורים לקחים ותובנות להוראה משאלון בגרות בעברית 07528  קיץ תש"ף בקישור זה 

 

 22.9.2020

מורות/ מורים חומרי הלמידה בעברית הוטמעו בלשונית  עברית

 

 22.9.2020

 מורות/ מורים מאגר שאלות במחשבת ישראל הוטמעו בלשונית  יהדות

 

 21.9.2020

מורות/ מורים  חומרי  למידה חדשים הוטמעו בלשונית ספרות ומצ"ב

זרם התודעה

הרוח הזו ניתוח הפעלה

ממלכת הדמיון 

 תרגול מסע בעקבות הדמות  

חלוקת תוכנית הלימודים:

חלוקת תוכנית לפי שנים

           

15.9.2020

מורות/ מורים חומרי הלמידה בהיסטוריה ואזרחות הוטמעו בלשונית בתחומי הדעת באתר..

 

22.9.2020

מורות/ מורים מאגר שאלות במחשבת ישראל הוטמעו בלשונית יהדות

 

 

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

   

 

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/05/2021  

עדכוני rss