education - חינוך מדע וטכנולוגיה לכל בחינוך העיוני המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
תהליך  התיכוּן ההנדסי
מדריך ראשי למורה בהוראת חקר, תיכוּן הנדסי ו-PBL
 

תוצרים

תוצרי תהליך תיכוּן הנדסי של תלמידים: ינשוף על הגה,  חשמל  24/7, עגלה חשמלית. בית הספר אהבת חיים, כוכב השחר.

 

מדריך ראשי למורה

דף עזר לכתיבת הצעת תיכון

 

לוח זמנים לתהליכי החקר והתיכון ההנדסי לשנת תשפ"א 

פעילות מודלינג במליאה

 מודלינג משולב בעבודה בקבוצות  + קישורים + הנחיות הפעלה למורה פיתחה רונית פרץ

אוגדן למורה - הוראת תיכון הנדסי בשילוב סרטונים - חדש באתר

 התנסות בתהליך התיכוּן ההנדסי - מדריך למורה מודלינג 1 כתיבה: רחל כהן

דפים מתורגמים לתלמיד בשפה הערבית למודלינג של רחל כהן

  1. טיהור מים
  2. הובלת מים
  3. דגום מים
  4. עיצוב יד

 התנסות בתהליך התיכוּן ההנדסי - מדריך למורה מודלינג 2.כתיבה רויטל חליף גרסה ב Word

דפים מתורגמים לתלמיד בשפה הערבית למודלינג של רויטל חליף

  1. חיסכון באנרגיה בבית
  2. שימור חלב

 

 

הנחיות לביצוע תהליך התיכוּן ההנדסי בקבוצות – חוברת לתלמיד

חוברת לתלמיד -הנחיות לביצוע תהליך תיכון הנדסי בקבוצות  word  pdf

חוברת לתלמיד -הנחיות לביצוע תהליך תיכון בקבוצות -תרגום לערבית word pdf

קבצי עזר למורה בעברית ובערבית

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/08/2020  

עדכוני rss