education - חינוך מדע וטכנולוגיה לכל בחינוך העיוני המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
תהליך החקר המדעי
 
 

 

תוצרי תהליך חקר

תוצרי תהליך חקר - השפעת ריכוזי סוכר על קצב נשימת השמרים. אולפנית לבנות אורט אמונה טבריה

 

 

מדריך ראשי למורה בהוראת חקר מדעי ותיכון הנדסי

מסמכים כלליים:

 

לוח זמנים לפעילות החקר המדעי והתיכון ההנדסי לשנת תשפ"ב

קבצי עזר למורה בעברית ובערבית


פעילות מודלינג חקר בעברית בערבית
טופס הגשת הצעת חקר בעברית
דף עזר לכתיבת הצעות החקר בעברית
חוברת תחנות החקר לתלמיד (לעבודה בכיתה על עבודות החקר העצמאי של התלמידים) בעברית בערבית
חוברת סיכום החקר למשלוח לבוחן בעברית בערבית
ייצוג תהליך החקר בכרזה בעברית בערבית
מחוון הערכת תחנות החקר למורה ולבוחן בעברית בערבית
מחוון להערכת כרזה החקר למורה ולבוחן בעברית בערבית
דף אישי ומחוון להערכתו בעברית בערבית

חקר מבוסס מסד נתונים

חוברת תחנות - חקר מסדי נתונים -בעברית - חדש, החל מתשפ"א
חוברת סיכום חקר מסדי נתונים למשלוח לבוחן בעברית - חדש, החל מתשפ"א
ייצוג תהליך חקר מסדי נתונים בכרזה בעברית  - חדש, החל מתשפ"א
מחוון
להערכת תחנות חקר מבוסס מסד נתונים בעברית
דף אישי ומחוון להערכתו  בעברית  בערבית

 

קובץ דוגמאות לעבודות חקר על בסיס מסד נתונים - פותחו במסגרת קהילת מורים -  חדש

 

פעילויות

פעילויות חקר שמתאימות לשלב המודלינג - פיתחה המדריכה טובה גולן (הוצג בהשתלמות קיץ חקר ותיכון בטכניון, 2017)

ניסוי כוכבי הנייר 

תבנית כללית ליצירת מודלינג

צפיה בתופעה: שמרים + קטעי מידע למורה

צפייה בתופעה: קרח ומלחקטעי מידע למורה

צפייה בתופעה: גיבון + קטעי מידע למורה 


יריד תופעות -פעילות חקר שמתאימה לשלב המודלינג - פיתחה המדריכה ענת אסולין (הוצג בהשתלמות קיץ חקר ותיכון בטכניון, 2017)

הצעה ליריד תופעות חקר  + רשימת ציוד נדרשת

מסטיק אורביט

בישול תפוחי אדמה

מדידת זמן תגובה  משחקי חשיבה

שתיית אלכוהול

מי חמצן ושיער

גלוטן

גשם חומצי ופסלים - מקור מידע 1, מקור מידע 2


מצגת על נושא מדען ומהנדס ועל המצאת המיקרוסקופ פיתחה ד"ר מיכל נחשון בשיתוף עם תמי רוזמן

דף פעילות.


יישום תוכנית הלימודים בשדה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/07/2021  

עדכוני rss