education - חינוך מדע וטכנולוגיה לכל בחינוך העיוני המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
מיומנויות חשיבה
 
 

מטרה מרכזית של מערכת החינוך היא להכין את תלמידיה לחייהם הבוגרים, ולצייד אותם בידע, כישורים ומיומנויות אשר יאפשרו להם לממש את הפוטנציאל שלהם, ולהיות אזרחים מודעים ומועילים לחברה.

דמות הבוגר 2030 מורכבת מסט המיומנויות, הידע הדיסציפלינרי והערכים הנדרשים לפרט על מנת לשגשג ולהגשים את ייעודו כבוגר בעת הנוכחית.

מיומנויות דמות הבוגר כוללות 14 מיומנויות כלליות, ביניהן אוריינות מדעית.

 

מסמך מיומנויות דמות הבוגר
 

 

במסגרת לימודי מוט"ל מושם דגש על הקניית מיומנויות חשיבה ולמידה, שהן הבסיס לרכישת ידע מדעי

 1. הערכה של אמינות מקור מידע
 2. זיהוי רעיונות מרכזיים ויכולת להבדיל בין עיקר לטפל
 3. שאלת שאלות
 4. פענוח מידע מגרפים
 5. השוואה – מציאת נקודות דמיון ושוני
 6. הבחנה בין עובדה לבין פרשנות
 7. קבלת החלטות
 8. בניית טיעון הכוללת:
      - הצגת טענה תוך ביסוסה על הוכחות או על הוכחות שכנגד
      - זיהוי ראיות רלבנטיות לבניית הטיעון
      - התייחסות לטיעונים המבוססים על מידע חלקי, שגוי או מטעה

פעילויות להקניית המיומנויות לתרגול ולהערכה ניתן למצוא באתר המרכז הארצי למורי מוט"ל.

 

פעילויות להקניית מיומנויות חשיבה

הקניית מיומנות: שאלת שאלות

הקניית מיומנויות: הערכת אמינות מידע

הקניית מיומנות הבחנה בין עובדה ופרשנות

הקניית מיומנות: השוואה – מציאת נקודות דמיון ושוני

הקניית מיומנות: בניית טיעון

הקניית מיומנות: פיענוח גרפים

הקניית מיומנות קבלת החלטות

 

 

רשימת ביצועים להצגת שליטה במיומנות הבאות

 

מיומנויות

הצגת יכולת לבצע מיומנות באמצעות...

 

שאלות לדוגמא

ייצוג ידע בתרשים זרימה, ...

ייצוג  ידע בתרשים זרימה .. בד"כ נמצאים בראש של הכותבים... בעייתי מאוד לחלק מהלומדים

בחירת קנה מידה לציר מספרים

בחירת צורת התרשים המתאימה (עוגה, עמודות...)

 • מלאו בתרשים את שרשרת האירועים שמביאים ליצירת גל צונאמי. השתמשו במילים הבאות:  ........
 • תארו את  מהלך האירועים שהתרחשו באמצעות פסקה. התייחסו ל..., ....., ......,
 • הסבירו על סמך המפה ....

 

פענוח מידע המוצג בדרכים שונות: טקסט, טבלאות, גרפים, תרשימים מודלים

זיהוי נקודות בגרף

פענוח יחידות/ שנתות בגרף

זיהוי יחידות שאינן מתאימות ותיקונן

זיהוי מגמת הגרף

הגדרת כותרת הגרף, כותרת לצירים, מתן הסבר מילולי למידע המיוצג בתרשים זרימה, איור, תמונה, מפת מושגים ואמצעים גראפיים

 • המשפטים הבאים מתייחסים לגרף. ציינו ליד כל משפט אם הוא נכון או לא נכון.
 • תארו במילים את המגמה של העקום בקטע א'
 • מהן הנקודות...
 • אילו היינו ממשיכים את הגרף, האם תוכלו לשער מה תהיה המגמה שלו?
 • מה לדעתך יתרחש בנקודה בה הערך (מחוץ לגרף) 
 • לפניכם גרף המתאר את המספרים הרשמיים של הקורבנות  של אסון הצונאמי שהתרחש בדצמבר 2004, בארבע המדינות העיקריות שבהן פגעו הגלים: העריכו מתוך הגרף  את  מספר הקורבנות בכל מדינה.

 

השוואה ומציאת נקודות דמיון ושוני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השלמת טבלת השוואה: מתן כותרת לטבלה, כותרת לעמודות

מציאת קריטריונים להשוואה

איסוף וזיהוי נקודות דמיון בין הגורמים המושווים

איסוף וזיהוי נקודות שוני בין הגורמים המושווים

הסקת מסקנות רלבנטיות לנקודות דמיון ושוני

אפיון תפקיד השורות ותפקיד העמודות

 • השלימו את הטבלה
 • בחרו מתוך הטבלה שלושה קריטריונים, הסבירו לגבי כל אחד מהם מהי חשיבותו לגבי הנושא.
 • באילו קריטריונים החלטתם להשתמש? הסבירו כיצד הם משרתים את החלטתכם.
 • הוסיפו קריטריונים נוספים באמצעותם תוכלו לקבל החלטה האם להשתמש בקרינת X  לצורך.....
 • הסבירו על סמך ההשוואה שבצעתם ......
 • מהן נקודות הדמיון בין שתי התרופות?
 • מהן נקודות השוני בין שתי התרופות?
 • נניח שיואל וגדי הם נציגי המשרד הבריאות. יואל מתנגד לנטילת אנטיביוטיקה וגדי מצדד בשימוש באנטיביוטיקה. מה בטבלת ההשוואה תומך ביואל ומה בגדי? הביאו דוגמאות מתוך הטקסט.
 • נניח שאתם נציגי משרד הבריאות. תנו הנחיה לציבור בדבר נטילת אנטיביוטיקה והסבירו אותה בהסתמכם על 2 קריטריונים מטבלת ההשוואה.
 • לפניכם רשימת קריטריונים להשוואה בין תכונות ה .., לבין תכונות ה.... . שבצו את הקריטריונים בטור המתאים בטבלה בהתאמה לתיאור התכונות ......

הבחנה בין עובדה ובין פרשנות

זיהוי ונימוק היגדים הנטענים כעובדות למרות היותם פרשנות.

שימוש בכלים להערכת נתונים.  ציטוט

כלים להערכת נתונים:

[ זיהוי ביטויים לשוניים המעידים על פרשנות כמו: ייתכן, כנראה , יכול להיות ש, אפשר ש  - בתהליך ההקניה]

 

 • לפניכם היגדים שונים, איזה מבין ההיגדים הוא עובדה ואיזה פרשנות? הסבירו מדוע.
 • לגבי כל אחד מההיגדים שקבעתם שהם מביעים פרשנות, הציעו מידע נוסף, המחזק פרשנות זאת.
 • חברי אמר: " .......- זו עובדה!" האם אתה מסכים איתו? הסבר את תשובתך.
 • הסבירו  את הדרך בה ניתן לקבוע,אם היגד מסוים הוא פרשנות או עובדה.

בניית טיעון

כתיבת טיעון מפורש ובהיר

מתן ביסוס לטיעון  על ידי נימוקים או הוכחות הנתמכים על ידי נתונים, עובדות, הסברים, דוגמאות, השוואות.

העלאת טיעון נגדי הכולל זיהוי פגמים בטיעון המקורי או סתירה של הטיעון המקורי.

זיהוי טיעון המבוסס על הסבר מוטעה או לקוי/ על נתונים שגויים/ על עובדות מסולפות/על דוגמאות לא מתאימות  למידע שאינו רלבנטי

 

 • מהי הטענה שטוען גדי?
 • מהו הנימוק בו משתמש תומר?
 • גדי אמר..... האם דבריו תומכים בטענה של תומר או מתנגדים לה? נמקו.
 • השלימו את החסר במפת הטיעונים.
 • אילו מהטיעונים שהוצגו הם רלבנטיים לנושא שהוצג?
 • אילו מהטיעונים אינם רלבנטיים לטענה שהוצגה?
 • אילו נימוקים מחזקים את הטענה שהוצגה?
 • זהו, אילו תכונות מחזקות את הטענה שהוצגה.

שאילת שאלות

זיהוי שאלות רלבנטיות להחלטה שרוצים לקבל.

ניסוח מדויק ובהיר של שאלות

שאילת שאלות רלבנטיות למומחים, לבעלי תפקידים, 

שאילת שאלות שהתשובות להן אינן מצויות במקור המידע אך עוזרות לקבל החלטה, לנקוט עמדה בהקשר לנושא.

 • אילו שאלות חשוב, לדעתכם, לשאול בשלב X?
 • לפניכם שאלות ששירה רוצה לשאול: א,ב,ג,ד. בחרו מתוכן שתי שאלות שהתשובות להן תסייענה/ לא תסייענה לשירה לצורך קבלת החלטה בדבר לקיחת אנטיביוטיקה.
 • נסחו שאלה נוספת שיש להפנותה למומחה כדי לקבל תשובה. ציינו את תחום המומחיות של המומחה. 

 

רשימת ביצועים להצגת שליטה במיומנות הבאות

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/11/2020  

עדכוני rss