education - חינוך מדע וטכנולוגיה לכל בחינוך העיוני המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
התוכנית המותאמת ב"מדע וטכנולוגיה לכל"
 

ערך, מעורבות,רלוונטיות (עמ"ר) כמענה להעמקת הלמידה המשמעותית

למידה משמעותית מושתת על שלושה מרכיבים מרכזיים:
ערך ללומד: הלמידה נתפסת כבעלת ערך וחיונית ללומד כאשר תהליכי הלמידה מספקים חוויה חינוכית חיובית, נותנים מענה לצרכים הקוגניטיביים, החברתיים, הרגשיים והחברתיים, נותנים ביטוי לסגנונות למידה מגוונים, מזמנים חיזוק והזדהות, מאפשרים בירור תפיסות סיחס לגורמים המקדמים או מעכבים בתהליך הלמידה, מפתחים הבנה, העמקה ויישום של הנלמדתוך שליטה במיומנויות ומניבים תוצאות חיוביות והישגים גבוהים לפרט ולחברה.
מעורבות ללומד: למידה משמעותית מערבת את הלומדים בתהליך ההלמידה הרגשי והחברתי ומזמנת התנסות פעילה במעגלים שונים תוך חיזוק תחושת המסוגלות.המעורבות באה לידי ביטוי בכך שניתנת ללומדים להיות שותפים פעילים בתהליך הלמידה, בהעלאת יוזמות ובביצוע תהליכי למידה, בעבודה בצוות, בהצגת תוצרים, במתן משוב וקבלתו, ובהזדהות עם ערכי בית הספר.
רלוונטיות ללומד: למידה משמעותית מזמנת עיסוק בתכנים, מסרים ורעיונות מאתגרים, מסקרנים, מעוררי עניין, המותאמים ללומד. היא קושרת את הנלמד לניסיון ולידע קודמים, לצורכי הלומד, לעולמו הרגשי, לכישוריו, לצרכיו כפרט וכחלק מהחברה
(מתוך"אבני דרך ללמידה משמעותית")

שאלות עמ"ר בבחינת הבגרות

החל משנת הלימודים תשע"ז, בבחינות הבגרות ברוב מקצועות הלימוד, תהינה שאלות עמ"ר שיהיו שאלות חשיבה מסדר גבוה הנוגעות לחיי הלומדים או עוסקות בערכים מתוך תכנית הלימודים של תחום הדעת, בהיקף של עד 5 נקודות.
בבחינות הבגרות בהן קיימות שאלות מסוג זה – יורחב היקפן באופן מדוד תוך דיאלוג עם המורים.

שאלות ערך יכללו לרוב דילמה מוסרית או בעיה אתית הרלוונטית לחיי החברה, והן אמורות לעורר בנשאל צורך לענות עליהן או להכריע בין חלופות ערכיות/מוסריות ולבטא עמדה פנימית. הן עשויות לעסוק בערך חשוב לחברה או לתחום הדעת.
דוגמא לשאלה מסוג זה: "מהי הדילמה העולה בהקשר של שימוש במתדון לצורך גמילה מסמים? הציגו עמדה בעד ועמדה נגד השימוש במתדון" (מתוך בגרות תשע"א, מבנית "מח סמים ותרופות").
שאלות מעורבות הן שאלות חשיבה שיוצרות למידה פעילה- קוגנטיבית או רגשית. שאלות שיצרו חיבור בין התלמיד לשאלה גם כאשר היא אינה עוסקת בנושא הרלוונטי לחייו. שאלות מעורבות הן שאלות המבקשות מהתלמיד לבחור בין חלופות אפשריות או שאלות שבהן הוא מתקבקש להביע עמדה כלשהיא. דוגמא לניסוח שאלה מסוג זה: "הציעו שתי דרכים באמצעותם גם אתם בסביבתכם הקרובה יכולים לצמצם את החמרת אפקט החממה על פני כדור הארץ. נמקו כיצד דרכים אלה יועילו לצמצם את החמרת אפקט החממה" (מתוך בגרות תש"ע, מבנית "איכות האויר סביבנו").

שאלות רלוונטיות הן שאלות שיעסקו בנושאים הקשורים לעולמו האישי של התלמיד לנושאים שהוא מכיר מחייו ומעולמו. בשאלה זו התלמיד מתבקש לקחת מה שנלמד, לזהות בחייו ובסביבתו היבט דומה, לקשר את הדברים, וניתן אף להרחיב לבקשת יישום (פתרון, הכרעה וכו'). בעקבות סוג שאלות זה ייווצר קישור בין הנלמד למציאות.
דוגמא לניסוח שאלה מסוג זה: "רשמו ארבע המלצות שתמליצו למשפחותיכם הכוללות מרכיבים התנהגותיים אשר עשויים להפחית את הסיכון שלהם ללקות במחלות לב ובמחלות כלי דם. הסבירו כיצד אחת ההמלצות משפיעה על הפחתת סיכון זה" (מתוך בגרות תשס"ח, מבנית "לבריאות כל הלב").

דוגמאות לשאלות עמ"ר מבחינת הבגרות קיץ תשע"ט

דוגמאות נוספות לשאלות עמ"ר מבחינות הבגרות האחרונות ב"מדע וטכנולוגיה לכל"

מצגת בנושא שאלות עמ"ר ויישום בהוראה
מאמר על שאלות עמ"ר 1, מאמר על שאלות עמ"ר 2

חוברת שאלות עמ"ר מס. 3

מחוון לבניית מערך שיעור המעודד עמ"ר

קישור לאתר המזכירות הפדגוגית העוסק בהטמעת פריטים מקדמי חשיבה ועמ"ר

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/11/2020  

עדכוני rss