education - חינוך מדע וטכנולוגיה לכל בחינוך העיוני המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
קישורים להדמיות ומשימות מתוקשבות
קישורים להדמיות בנושאי הלימוד ומשימות אוריינות מדעית מתוקשבות
 

מבנית חשיבה בתנועה עוסקת ברעיונות מדעיים פיסיקליים בנושאי "כוחות ותנועה" ו"אנרגיה" כבסיס להתנהגות בטיחותית במרחב התעבורתי. לצורך הבנת הסביב משולבים ידע מדעי – טכנולוגי עם היבטים רגשיים, ערכיים והתנהגותיים. התכנים שיילמדו במסגרת המבנית כוללים נושאים כמו: גורמי הסיכון במרחב התעבורתי, חוויות התנועה, כוחות ותנועה, אנרגיה במרחב התעבורתי והתנגשויות, זמן התגובה האנושי, וטכנולוגיה של הבטיחות.

 

 

סימולציות מחשב שפותחו למבנית "חשיבה בתנועה" המבוססת רעיונות פיזיקליים בכוחות ותנועה ובאנרגיה. ניתן להפעיל רק בדפדפן אינטרנט אקספלורר 
הסימולציותהמשולבות במבנית הן:
i. אימוני עקיפה– ללימוד הנושא מהירות ומהירות יחסית
ii. התנגשויות– ללימוד ותרגול הנושאים כוחות ותנועה ואנרגיה
iii. בלימה– השפעת גורמים פיסיקליים שונים על זמן תגובה, מרחק בלימה ומרחק עצירה
iv. תנועה בסיבוב ויציבות.
אנו רואים חשיבות גדולה בבחירת נושא לימוד זה בכיתה י', בהתאם לצרכי החברה שלנו.

 

 

משימות אורינות מתוקשבות

הכניסה למשימות המתוקשבות באתר משרד החינוך מחייבת הזדהות אישית של המשתמש . עבור מורה - יש להקליד את שם המשתמש והסיסמא כפי שניתנו בפורטל עובדי הוראה . עבור התלמיד - שם המשתמש והסיסמא זהים לסיסמאות של התלמיד באתר משרד החינוך

באתר יש הפניה לרישום חדש עבור משתמשים ששכחו או איבדו את פרטי החשבון שלהם וכמובן ניתן להירשם כמשתמש חדש.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/10/2017  

עדכוני rss