education - חינוך מדע וטכנולוגיה לכל בחינוך העיוני המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
 פירוט השתלמויות "מדע וטכנולוגיה לכל"  בנתיב העיוני
 כל ההשתלמויות מוכרות לגמול
 

 

מערך השתלמויות במדע וטכנולוגיה לכל בנתיב העיוני לשנת תשפ"ב

 

 

 

קישורים להרצאות וירטואליות - תשע"ח בנושאים מדעיים-טכנולוגיים מעוררי חשיבת עמ"ר

  1. חשיבה בתנועה - ההתנהלות הבטוחה בסביבה התעבורתית,
    3.12.2017, יוסי אסטרייכר, מורה לפיזיקה ולמורי מחוננים "מכללת אורנים".
    להקלטת ההרצאה
  2. קרינה אלקטרומגנטית - 7.1.2018, ד"ר יהודה רוט, ד"ר לפיסיקה, מכללת "אורנים". להקלטת ההרצאה
  3. באמצעות אנזימים מייצרים  ביו- דיזל, חומרי טעם וריח ועוד. כיצד מהנדסים אנזימים? 28.1.18, פרופ'  אילת פישמן, הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון, הטכניון. להקלטת ההרצאה. נייר עמדה בנושא מזון מהונדס גנטית.
  4. ההתחממות העולמית - האדם משנה את הרכב האוויר וגורם להתגברות ההתחממות העולמית. 11.2.18, פרופ' פנחס אלפרט, החוג לגיאופיסיקה, בית הספר למדעי כדור הארץ, הפקולטה למדעים מדויקים, אוניברסיטת תל אביב. להקלטת ההרצאה

מורים יוצרים תוצרים בהשתלמות קיץ תשע"ז בטכניון

 

 

 

תוצר תיכון -צמיד נגד עקיצות יתושים

תוצר תיכון -נרתיק להטענת טלפון נייד

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/09/2021  

עדכוני rss