education - חינוך מדע וטכנולוגיה לכל בחינוך העיוני המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
משימות אורייניות מתוקשבות 
 

 

הכניסה לאתר המשימות המתוקשבות של משרד החינוך מחייבת הזדהות אישית של המשתמש . עבור מורה - יש להקליד את שם המשתמש והסיסמא כפי שניתנו בפורטל עובדי הוראה . עבור התלמיד - שם המשתמש והסיסמא זהים לסיסמאות של התלמיד באתר משרד החינוך

באתר יש הפניה לרישום חדש עבור משתמשים ששכחו או איבדו את פרטי החשבון שלהם וכמובן ניתן להירשם כמשתמש חדש.

 


  • התחממות גלובלית
  • התדלדלות שכבת האוזון
  • חידקים עמידים לאנטיביוטיקה
  • שימור מזון באמצעות סוכר ומלח
  • מחזור הדם
  • מהירות יחסית – משימה ראשונה
  • מהירות יחסית – משימה שניה.

 

 

 

קישורים וקבצים בהם משימות להקניית אוריינות מדעית, את המשימות הללו ניתן לתת לתלמידים כתרגול בשעורים או כשעורי בית, או כחלק ממבחנים.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/07/2017  

עדכוני rss